Projekt “Zkvalitňování vzdělávání na ZŠ a MŠ” | Dlouhá 56, Nový Jičín - neobyčejná základní škola
 

Projekt “Zkvalitňování vzdělávání na ZŠ a MŠ”

Název projektu: Zkvalitňování vzdělávání na ZŠ a MŠ

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003291

Výše dotace: 1 857 955 Kč

Realizace projektu: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

Cíl projektu: podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů, pomoct při společném vzdělávání dětí/žáků a uskutečnit extrakurikulární aktivity.

Aktivity projektu:

Školní asistent v MŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ

Školní speciální pedagog

Školní psycholog

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

Tandemová výuka

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ

Příprava na vyučování žáků ZŠ