Vstup do školy

Ochotně Vám umožníme návštěvu škol za dodržení následujících pravidel

  • Do šaten rodiče nevstupují, výjimka z tohoto pravidla platí pro rodiče žáků 1. ročníku.


  • Jednání s přítomným učitelem nebo asistentem pedagoga je bez předchozího ohlášení výjimečně možné ráno před vyučováním. Školu je nutné opustit nejpozději v 7:55 hodin. Přicházejte prosím včas, krátce před časem odchodu nemá smysl jednání realizovat.


  • Běžnou návštěvu si dohodněte s příslušným učitelem nebo asistentem pedagoga (vyzvedávání úkolů, předávání dokumentů, konzultace apod.). Vyčkejte, až učitele nebo asistenta pedagoga vrátná o Vašem příchodu informuje a učitel nebo asistent pedagoga se dostaví do vestibulu školy.


  • I rozhovor s vedením školy je nutno domlouvat s předstihem.


  • Přijdete-li neohlášeni a budete na okamžitém rozhovoru trvat, vyčkejte laskavě ve vestibulu školy do doby, než se Vám bude moci příslušný učitel nebo asistent pedagoga věnovat. (Učitel nebo asistent pedagoga nemůže mnohdy přerušit svou práci - výuku, službu na dozoru, nutnou přípravu na vyučování, probíhající jednání, atd.). Při nedodržení tohoto postupu má vrátná pokyn Vás v této době do budovy nevpouštět.


Stanovení pořadí standardního postupu při řešení dotazů, problémů apod.:

1. příslušný učitel/ka

2. třídní učitel/ka

3. vedení školy - zástupce ředitele školy, ředitel školy


Pozn.: jednání se v případě potřeby zúčastní výchovný poradce