Školní psycholog

Vážení rodiče, milí žáci,

stejně jako v loňském školním roce, tak i v tom letošním bude na ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3 působit školní psycholožka Mgr. Markéta Chlopčíková. Tato služba byla ve škole vytvořena proto, aby dětem usnadnila cestu školním životem. Hlavní pracovní náplní je tedy pomoci žákům zvládat nároky školní výuky s ohledem na jejich individuální možnosti, uspokojovat jejich specifické výchovné a vzdělávací potřeby
a pomoci dětem řešit jejich osobní problémy. Toho lze dosáhnout pouze v úzké spolupráci s rodiči a učiteli. Školní psycholog pracuje jako člen týmu školního poradenského pracoviště, je k dispozici také rodičům a učitelům – v případě potřeby může poskytnout poradenství v otázkách výchovy a vzdělávání.

Bližší informace zde.