09/04 2018

Bystré hlavičky

Na vysokém stonku z luk

obláček si nesl kluk.

Foukl trochu, foukl víc a z obláčku není nic.

Děti rády luští a hledají různé odpovědi k hádankám. V rámci pohybových aktivit školní družina uspořádala pro své žáky akci pro bystré hlavičky v terénu.

V pondělí 9. 4. 2018 žáci v malých smíšených týmech, na deseti stanovištích, luštili, hádali a zapisovali do karet své odpovědi. Cílem byla vzájemná spolupráce, pobyt v přírodě a upevňování řečových schopností žáků. Úkoly byly zvoleny tak, aby zaujaly mladší věkovou kategorii.

Zapsala Jiřina Hlaváčová

Všechny fotky najdete v sekci Fotogalerie.

Publikováno 09/04 2018, napsal(a) admin.