11/09 2017

Nebesa Laudon!

IMG_3660.JPGTakto volali v 18. st. zděšení Prusové, když zjistili, že proti nim v čele rakouské armády stojí maršál Laudon. Nikdo z nich, ani on sám však netušil, že na jedné z inspekčních cest za účelem kontroly opevnění před další očekávanou válkou s Pruskem nalezne svou smrt právě v Novém Jičíně. Majitele hostince, v jehož domě tehdy už generalissimus rakouské armády zesnul, ani jeho současníky jistě také nenapadlo, že tato smutná událost přinese našemu městu ve vzdálené budoucnosti takový věhlas, že zde dokonce slavný ruský generál Suvorov v domě nesoucím dnes Laudonovo jméno deset let po jeho smrti zapláče dojetím a že památka obdivovaného vojevůdce bude po generace ve městě věrně udržována.

Generál Laudon pocházející z nemajetné skotské šlechtické rodiny svůj prostý původ a nedostatek vzdělání nahrazoval pílí a samostudiem a kromě toho, že se stal vynikajícím vojenským stratégem, stihl vybudovat unikátní soukromou knihovnu čítající přes 13 tisíc svazků, kterou uchovává novojičínské muzeum na Žerotínském zámku. Stalo se v našem městě pěknou tradicí, že každoroční městské slavnosti probíhají ve znamení významné osobnosti. Gideon Ernst von Laudon se narodil v roce 1717 v Livonsku a v roce 1790 v našem městě nečekaně zemřel, a proto se hlavní osobností letošních slavností tři sta let po svém narození stal právě on.

Také žáci naší školy byli díky účasti na slavnosti města vtaženi do atmosféry dramatického 18. století mnoha válek, ale také obyčejných lidských životů, a tak se ve svých roztomilých kostýmech šlechty i prostých řemeslníků mohli alespoň trochu vžít do minulosti a možná si i uvědomit sílu a krásu tradic předávaných z generace na generaci a také, jak mnoho znamená dobré jméno, které své rodině může vytvořit na celá staletí jediný člověk tím, že se snaží vydat ze sebe to nejlepší, i když se nenarodí do zlaté kolébky.

Všem zúčastněným žákům, pedagogům v čele s panem ředitelem, ale i rodičům, kteří své děti podpořili, patří zasloužené díky za cenný příspěvek k letošním slavnostem a pochvala za důstojnou reprezentaci naší školy, a tím i města, jehož dobré jméno se skládá ze všech dobrých jmen každého z nás.

zapsala H. Videnková

Všechny fotky najdete v sekci Fotogalerie.

Publikováno 11/09 2017, napsal(a) admin.