13/06 2017

Informace ŠJ k ukončení šk.roku a výběru stravného na září 2017 - PRO ŽÁKY ZŠ

V pátek 30. 6. 2017  budou  naposledy v tomto školním roce vydávány obědy pro žáky ZŠ. Po dobu letních prázdnin se pro žáky ZŠ nevaří.

Žákům 9. tříd bude stravování ukončeno automaticky. Prosíme žáky z 9. třídy, kteří platí hotově, aby si na konci června přišli pro případný přeplatek stravného.

Pokud u žáků ostatních tříd dojde od září 2017 ke změně, týkající se stravování (odchod na jinou ZŠ, změna způsobu platby, ztráta čipu, apod.) musí ji neprodleně nahlásit v kanceláři ŠJ Dlouhá 56.

PRO ŽÁKY PLATÍCÍ  ÚČTEM

Žákům bude na začátku července vrácen na účet rozdíl zálohy a skutečně odebraných obědů za červen. Na konci měsíce srpna bude z účtu opět záloha stržena (cena oběda x 23 dnů).

Od 1. září budou mít obědy automaticky přihlášeni všichni, kteří budou mít uhrazenou zálohu. Dále pak budou obědy inkasovány jako doposud – na začátku každého měsíce za skutečně odebrané obědy v měsíci minulém (za září inkaso začátkem října, za říjen začátkem listopadu atd.).


PRO ŽÁKY PLATÍCÍ HOTOVĚ  A  PRO  ŽÁKY  1. TŘÍDY

Výběr stravného na měsíc září 2017 v kanceláři ŠJ Dlouhá 56:

úterý           29. 8. 2017         od   8.00  do  14.00  hod.  a
středa         30. 8. 2017        od   8.00  do  14.00  hod.

Žáci 1. tříd odevzdají při placení vyplněnou přihlášku ke stravování, zaplatí čip (120,- Kč) a stravné na měsíc září nebo zálohu (v případě dalšího placení účtem).

Obědy na měsíc září 2017 budou přihlášeny až po zaplacení stravného.

Příjemné strávení prázdnin a hodně sluníčka přeje kolektiv ŠJ

Publikováno 13/06 2017, napsal(a) admin.