Projekt „Škola 21. století“

ZŠ Nový Jičín, Jubilejní 3 se přihlásila svým projektem do  výzvy Regionálního operačního programu  Moravskoslezsko na rok 2008.

K naší obrovské radosti byl projekt úspěšný a  my nyní můžeme využívat moderní učebny a novou techniku pro vzdělávání.

 

Projekt nesl název Škola 21. století – modernizace vybavení, zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky. A co konkrétního přinesl projekt, který  je financován především z prostředků Evropské unie, škole na Dlouhé? Je toho opravdu hodně, protože pouze na naší škole se jednalo o částku  téměř 4 miliónů korun.

  1. Úplná modernizace počítačové učebny, která zahrnovala nejenom 20 žákovských  počítačů, interaktivní tabuli s dataprojektorem, vizualizér, kameru a jinou techniku, ale také novou podlahu, osvětlení a nový nábytek.
  2. V druhé počítačové učebně dostali žáci 15 nových počítačů.
  3. V učebně přírodopisu přibyla interaktivní tabule s dataprojektorem a vizualizérem. Pro skupinovou práci vzniklo žákovské pracoviště  s pěti počítači napojenými na internet. K modernímu vzhledu učebny přispěly nastavitelné lavice, účelné skříně, nová podlaha z PVC i nové obklady s umyvadlem.
  4. Celkově se zmodernizovala jazyková učebna na 2. stupni v přízemí. Kromě jazyků se vyučují v této učebně i jiné předměty, a proto byla instalována interaktivní tabule, rovněž přibyl nový nábytek, podlaha, osvětlení, vertikální žaluzie i parapet.
  5. Ve dvou učebnách na 1. stupni a v učebně fyziky slouží žákům interaktivní tabule a s tím související ostatní technika.

Městský úřad Nový Jičín  přispěl nemalou částkou na výměnu oken v počítačových učebnách, aby byly tyto místnosti  zcela zrekonstruované a nemuselo se dodatečně zasahovat do nových učeben.

Modernizace přispěje ke kvalitnější a pestřejší výuce, která navíc umožní aktivní a tvůrčí přístup dětí k probíranému učivu, vzbudí jejich zájem o učivo v odborných předmětech.