Pro budoucí prvňáčky

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

ZŠ a MŠ Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá 56

se uskuteční ve čtvrtek 5. dubna 2018

Proto, pokud zvažujete odklad školní docházky pro své dítě, je vhodné objednat se v pedagogicko-psychologické poradně už v průběhu měsíce ledna a února 2018.

Pro objednání k vyšetření či konzultaci můžete využít tyto kontaktní údaje:

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP),  Žižkova 3,  741 01 Nový Jičín

e-mail:   info@pppnj.cz

tel.:   556  771 144

web:  www.pppnj.cz

1. Pro koho je zápis?

 • Pro všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2018/2019 věku šesti let. Tedy děti narozené od 01. 09. 2011 do 31. 08. 2012.
 • Pro všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.
 • Děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2018, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít doporučení z PPP (narození do 31. 12. 2012) nebo doporučení z PPP a vyjádření pediatra (narození po 31. 12. 2012)

2. Kdy a kde?

 • Zápis proběhne 5. 4. 2018 od 14. 00 – 18. 00 hodin v budově školy Dlouhá 56.
 • Pokud se nemůžete dostavit k zápisu ze závažných důvodů, připravíme pro vás náhradní termín. Pouze nám dejte dopředu vědět, že se nedostavíte na e-mail: bartonova@dlouha56.cz

3. Co je potřeba?

 • Vezměte s sebou svůj OProdný list dítěte.
 • Žádost o přijetí dítěte do ZŠ a další formuláře obdržíte na místě.

4. Jak žádat o odklad?

 • Rodič, který bude žádat o odklad povinné školní docházky, se musí dostavit s dítětem k zápisu v řádném termínu.
 • Rodič, který již má potvrzení o odkladu z PPP a lékařské potvrzení, donese pouze tato potvrzení a dostaví se bez dítěte.
 • Vyplní žádost o odklad školní docházky.
 • Doloží vyšetření z PPP a potvrzení od odborného lékaře nebo klinického psychologa nejpozději do 30. 4. 2018.

5. Některé další informace:

 • Právní rámec zápisu - materiál MŠMT - zde.
 • Jak můžete pomoci svým dětem - materiál MŠMT - zde.
 • Desatero pro rodiče - zde.
 • Přihláška do Předškoláčka - zde.
 • Kapacita školy, kritéria pro přijetí - zde.
 • Plná moc pro zákonné zástupce - zde.


Na našem pracovišti klademe velký důraz na přípravu našich budoucích žáků – nových prvňáčků. Naší snahou je především to, aby nástup dětí do školy byl pro ně i jejich rodiny co nejpříjemnější a také hlavně bez strachu či pocitu nejistoty.

Při zápisu do 1. tříd nabízíme rodičům možnost přihlásit své dítě – budoucího školáka - do klubu Předškoláček. Tato aktivita se nám velice osvědčila a i u rodičů se setkala s velkým ohlasem. Jeho cílem je zase připravit pro dítě co nejpříjemnější nástup do školy spolu se zvýšením sebedůvěry. Přeškoláček vždy vedou paní učitelky budoucích prvních tříd, tak i pro ně je velkou výhodou ještě před začátkem školního roku poznat blíže jak děti, tak i rodiče. Navíc se rodiče s předstihem dovědí, co přesně budou jejich děti před nástupem do školy potřebovat. Činnost Předškoláčka také souvisí s činností Školní družiny.

Ke stažení:

Může se také hodit: