11. června odjíždělo na pobyt v přírodě 61 žáků společně s pedagogickým doprovodem. Všichni se těšili, zároveň byli trošku napjatí a nedočkaví. Po naložení všech zavazadel se rozjely dva autobusy a mířily do Rožnova pod Radhoštěm na exkurzi do Mlýnské doliny.

Krátce po poledni jsme už dojeli k hotelu Labyrint, vyložili si všechna zavazadla a šli rovnou do jídelny k obědu. Byl vynikající, jako od maminky. Po obědě následovalo ubytování, vybalení si všech potřebných věcí. Odpoledne jsme prožili v lese, kdy jsme si cestou sbírali borůvky. A jak nám chutnaly! Pomalu přišel večer a s ním první noc na pobytu v přírodě.

V úterý proběhla hra TOVOD s pohybovými sestavami, odpolední a večerní program připravilo SVČ FOKUS. Stejně tak středeční program až do podvečera probíhal pod vedením pedagogů SVČ FOKUS. Z bohaté nabídky uvádím např. hry v komunitě, tvorba banerů, reklamní spoty, diskotéka, skupinový desetiboj, sestavení létajícího balónu s vajíčkem, závěrečné hledání pokladu. Program pedagogů ze SVČ FOKUS byl velmi zdařilý, dětem se líbil.

Ve čtvrtek dopoledne jsme ve skupinách vytvářeli myšlenkové mapy pod názvem Pozorujeme přírodu v Beskydech a odpoledne jsme se po skupinách vystřídali v hotelovém vnitřním bazénu. Tam se nám velmi líbilo.

Přišel pátek 15. 6. a s ním balení a loučení s Labyrintem. Celý personál hotelu se o nás po dobu pěti dnů vzorně staral, jídlo bylo vynikající. Všichni byli úžasní, ochotní a my jsme jim naši spokojenost dávali hodně najevo. Závěrečné rozloučení v jídelně s panem vedoucím a paní servírkou nemělo chybu. Všichni si vyslechli velký potlesk žáků a přání, že se snad sejdeme někdy v budoucnu.

Zpracovala: Mgr. Ivana Chlupová

Všechny fotky najdete v sekci Fotogalerie.

Publikováno 15/06 2018, napsal(a) admin.


Dne 14. 6. mířilo 5 žáků naší školy do Fokusu, protože se konalo slavnostní vyhlášení soutěží okresních kol MŠMT. Umístění si naše škola vybojovala v těchto soutěžích: recitaci (1. místo), Matematické olympiádě (1. místo), Pythagoriádě (2. místo) a konverzačních soutěžích v německém (2. místo) a anglickém (2. místo) jazyce. Odměnou pro tyto šikuly byla peněžní poukázka do Knihcentra, kde si děti mohly vybrat knihu dle svého gusta.

Nutno poznamenat, že se jedná o skutečné talenty, jelikož byli jediní reprezentanti z obou dvou pracovišť.

Těmto žákům gratulujeme a přejeme jim spoustu dalších úspěchů.

Daniela Židková, 7. C

Publikováno 14/06 2018, napsal(a) admin.


Tak se jmenovala akce společnosti ASOMPO, a. s., která sídlí v Životicích u Nového Jičína. Zde se nachází skládka komunálního odpadu, kompostárna a zařízení k úpravě biologicky rozložitelného odpadu. Zábavný program proběhl 5. června v celém areálu od 9:00 hodin. Děti si mohly projít celou skládku odpadu, viděly jak zrekultivovanou a zatravněnou část, tak prostor, kam se odpad vyváží. Dopoledne bylo zpestřeno zábavným programem s vystoupením Hopsalína, ekologickými pexesy a skládankami, leteckými modely a nechyběl ani skákací hrad.

Celá akce byla organizátory velmi dobře připravena a žákům dala zase hodně nových informací z oblasti ekologie.

Zpracovala: Mgr. Ivana Chlupová

Všechny fotky najdete v sekci Fotogalerie.

Publikováno 05/06 2018, napsal(a) admin.


Pátý červen 2018 byl nejen Světovým dnem životního prostředí, ale také významným dnem pro všechny žáky, kteří se aktivně zapojili do soutěže ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů.

V sále novojičínského kina proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků ekosoutěže. Naše škola se soutěže účastní již čtvrtým rokem a vždy je velmi úspěšná. Letos jsme odevzdali celkem 3 307 spotřebičů.

Mezi třídami obsadila 3. místo třída 1. C, druhé místo žáci ze 4. C a nejlepšími sběrači jsou žáci 3. C, kteří se stali i absolutními vítězi mezi třídami všech základních škol ve městě.

Vítězné třídy obdržely finanční odměnu a žáci 3. C se ještě zúčastní zaslouženého výletu.

Zapojili jsme se i do soutěže o nejekologičtější školu a obsadili jsme 3. místo. Nejen účastí v těchto soutěžích, ale i dalšími aktivitami se žáci snaží zlepšovat životní prostředí a chovat se ekologicky.

Zapsala M. Gavláková

Všechny fotky najdete v sekci Fotogalerie.

Publikováno 05/06 2018, napsal(a) admin.


Je po zápise do první třídy a naši budoucí prvňáčci se již v září posadí do školních lavic. Aby se lépe seznámili se školním prostředím a poznali se mezi sebou, připravili pro ně paní učitelky z prvního stupně tři setkání s různými aktivitami. Předškoláci zjistili, že již umí poznat první písmenko ve slově i správně držet tužku, angličtina s kocourem Otto byla zábavná, určování ročních období bylo hračkou a že hrozivá matematika je vlastně jednoduchá. Závěr setkání probíhal v tělocvičně, kde se spíše zapotila paní učitelka s rodiči než děti. Každou práci je třeba odměnit, a tak si děti odnášely domů diplom s názvem Školák či Školačka a sladké medaile našeho Předškoláčka.

Tak ať se Vám ten vstup do školy povede, milí budoucí prvňáčci.

Simona Drgová

Všechny fotky najdete v sekci Fotogalerie.

Publikováno 05/06 2018, napsal(a) admin.


Před námi je poslední měsíc letošního školního roku a ten začal pěkně vesele. Každoročně prvního června slaví všechny děti svůj svátek a naši prvňáčci si jej pěkně užili. Na školní zahradě se „objevil“ skákací hrad, ve kterém si děti během slunečného dopoledne pěkně zařádily.

A že se školní oslava vydařila, o tom svědčí rozzářené dětské oči. Velké poděkování patří Julinčině mamince, která nám ochotně barevný hrad zapůjčila. Děkujeme!

J. Šimurdová

Všechny fotky najdete v sekci Fotogalerie.


Publikováno 01/06 2018, napsal(a) admin.


Ve čtvrtek 31. května se jeviště novojičínského divadla na zhruba dvě hodiny proměnilo v cirkusovou manéž. Ne že by byli k vidění klauni či zkrocená zvířata, podobnost s cirkusovým představením spočívala nejen v prostředí připomínající interiér šapitó, ale také v pestrosti jednotlivých vystoupení a ve vysokém nasazení všech účinkujících. Před vyprodaným hledištěm vystupovali žáci všech ročníků (včetně dětí z mateřské školky) – od prvňáčků, kteří v písničce předvedli, jak se vypořádali se základy angličtiny, až po deváťáky s hudební scénkou ze života třídy. Program byl opravdu šitý na míru všem divákům a každý si snad našel to své. K vidění byla dále recitace či dramatizace báje v německém jazyce, pěvecká a taneční čísla, skákání přes švihadla, poledance, parkour, mažoretky, zvonkohra či bublinová show. Na závěr se žáci společnou písní rozloučili se vstřícným a milým publikem. Poděkování patří jak všem účinkujícím žákům a pedagogickým pracovníkům, tak všem ostatním, kteří se jakýmkoliv způsobem na přípravě školní akademie podíleli.

Gabriela Šustalová

Všechny fotky najdete v sekci Fotogalerie.

Publikováno 31/05 2018, napsal(a) admin.

 Stránka 2 z 187 « 1  2  3  4  5 » ...  Poslední »