Kontaktní informace

Adresa školy

ZŠ a MŠ Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá
Dlouhá 56
Nový Jičín
741 01

IČ: 45214859

GPS pozice

49°35′32.39″ N, 17°59′37.667″ ETelefonní číslo pro rodiče, kteří chtějí omluvit dítě z vyučování:

553 038 090

Vedení školy

Ředitel
Mgr. Ladislav Gróf
grof@zsjubilejni.cz
556 315 411

Zástupkyně ředitele
Mgr. Sylva Bartoňová
bartonova@dlouha56.cz
556 705 566

Zástupkyně pro pracoviště Dlouhá 56
Mgr. Zuzana Jandlová
jandlova@dlouha56.cz
553 038 081

Vedoucí mateřské školy
Bohuslava Kleinová
kleinova@dlouha56.cz
553 038 079

Hospodářka školy
Iveta Kramolišová
kramolisova@dlouha56.cz
556 706 475

Výchovný poradce
Mgr. Vladan Videnka
videnka@dlouha56.cz
556 704 432

Preventista rizikových forem chování
Mgr. Zuzana Jandlová
jandlova@dlouha56.cz
553 038 085

Školní psycholog
Mgr. Markéta Chlopčíková
chlopcikova@zsjubilejni.cz

Školní speciální pedagog
Mgr. Radka Janků
janku@zsjubilejni.cz

556 704 432 (pouze úterý a čtvrtek)

Vedoucí školní družiny
Jiřina Hlaváčová
hlavacova@dlouha56.cz
556 709 861

Vedoucí školní jídelny
Jana Gablerová
skjidelna@dlouha56.cz
556 709 060

Irena Ludwigová
skjidelna@dlouha56.cz

553 038 091