2018 Červen | Dlouhá 56, Nový Jičín - neobyčejná základní škola

Tradiční slavnostní rozlučka s deváťáky udělala pomyslnou tečku za školním rokem 2017/2018. Ve fotogalerii se můžete podívat na žáky, kteří byli oceněni za vědomostní a sportovní soutěže a za reprezentaci školy. Také si každá třída vybrala svého zástupce pro vyhlášení „Žáka roku“. Poté se všichni odebrali do svých učeben, kde třídní učitelé předali žákům vysvědčení. Doufáme, že všichni vykročili do dvouměsíčních bezstarostných prázdnin pravou nohou.

Gabriela Šustalová

Všechny fotky najdete v sekci Fotogalerie.

Publikováno 29/06 2018, napsal(a) admin.


Na konci školního roku tradičně slavíme Den dětí.

Letos nám po dlouhé době nepřálo počasí, a tak jsme místo procházek po okolí Nového Jičína zůstali v lavicích. Ovšem jen žáci prvních až sedmých tříd. Ti starší si pro ně totiž připravili náhradní program, tzv. „Variantu Prší“ a rozhodně nikdo se nenudil.

Žáci 9. C a 8. B

Všechny fotky najdete v sekci Fotogalerie.

Publikováno 29/06 2018, napsal(a) admin.


Hurá, hurá! Máme opravdu velikou radost z našich úspěchů v ekologických soutěžích, a proto návštěva místní pizzerie Oscar byla naší plánovanou „slanou tečkou“ za tímto „hattrickem“. Pizza byla skutečně skvělá.

A co se nám tedy podařilo?

Náš první úspěch přišel v dubnu. Zvítězili jsme ve sběru starého papíru a získali tak docela vysokou částku na nákup školních potřeb.

Následoval sběr vysloužilých elektrospotřebičů, který byl dlouhodobější záležitostí. Jelikož se snažíme myslet ekologicky, šli jsme do toho. Velkou motivací pro nás byla i možnost získání finanční odměny. A podařilo se! Vyhráli jsme v rámci školy a získali slíbenou finanční částku.

No a tím nejkrásnějším úspěchem je absolutní vítězství mezi třídami všech základních škol ve městě a za odměnu výlet pro celou třídu! Tak to je super. Výlet nás čeká v září a moc se těšíme.

Díky našim skvělým rodičům jsme dokázali nemožné a máme radost, že slovo „ekologie“ už není pro nás a naše rodiny tak neznámé…

Žáci III. třídy a M. Pastorková

Všechny fotky najdete v sekci Fotogalerie.

Publikováno 27/06 2018, napsal(a) admin.


25. 6. 2018 se uskutečnilo slavnostní setkání pana starosty Městského úřadu v Novém Jičíně s nejúspěšnějšími žáky právě končícího školního roku.  V aule městského úřadu byli přítomni nejlepší žáci ze všech novojičínských škol, kteří dosáhli vítězství, nebo jiných výborných umístění v okresních, oblastních  a celostátních kolech v oblasti jazyků, přírodních i humanitních věd, sportu. Oceněni byli i žáci, kteří  trvale dosahují  výborných výsledků.

Za naše pracoviště se akce zúčastnili:

  • Matěj Šotola, 5. C  – vítěz okresního kola v recitaci
  • Vanessa  Irma Blažková, 5. C – vítězka okresního kola Matematické olympiády
  • Kristýna Babulíková,  Patrik Paszek a Vojtěch Šrubař – všichni z 9. C dostali čestné uznání za trvalé dosahování výborných studijních výsledků.

Jmenovaní žáci obdrželi z rukou starosty Městského úřadu v Novém Jičíně PhDr. Jaroslava Dvořáka osobní gratulaci s diplomem a drobným dárkem. Po oficiální části pozval pan starosta všechny přítomné k pohoštění, které bylo připraveno. Žáci si pochutnali na koláčcích a dalších sladkostech s minerálkou. Celá akce probíhala v přátelské předprázdninové atmosféře.

Zpracovala: Mgr. Ivana Chlupová

Všechny fotky najdete v sekci Fotogalerie.

Publikováno 25/06 2018, napsal(a) admin.


Oddíl stolního tenisu TJ Nový Jičín uspořádal pro žáky dopoledne plné pohybu. Zúčasnili se ho ve dnech 19. a 20. června žáci 1., 2. a 3. třídy. Hned po příchodu byli žáci rozděleni do skupinek, v nichž se pohybovali po pěti stanovištích. Na každém z nich plnili pod vedením zkušených instruktorů tělovýchovné úkoly: skok do dálky, pinkání, skákání přes švihadlo, kotoul a člunkový běh s míčkem na čas. Na závěr proběhlo v suterénu budovy vyhodnocení těch nejlepších, z nichž si ten absolutní vítěz odnesl pohár. Sladká odměna čekala úplně na každého. Pohybu není nikdy dost a tak chybí jen dodat: „ Sportu zdar“.

Napsala: Bc. Mičková Martina

Foto 1. C, 2. C, 3. C a Foto sportovní klub NJ


Publikováno 20/06 2018, napsal(a) admin.


V pátek 29. 6. 2018 budou naposledy v tomto šk.roce vydávány obědy pro žáky ZŠ. Po dobu letních prázdnin se pro žáky ZŠ nevaří.

Žákům 9. tříd bude stravování ukončeno automaticky. Prosíme žáky z 9.třídy, kteří platí hotově, aby si na konci června přišli pro případný přeplatek stravného.

Pokud u žáků ostatních tříd dojde od září 2018 ke změně, týkající se stravování (odchod na jinou ZŠ, změna způsobu platby, ztráta čipu, apod.) musí ji neprodleně nahlásit v kanceláři ŠJ Dlouhá 56.

PRO ŽÁKY PLATÍCÍ ÚČTEM

Žákům bude na začátku července vrácen na účet  rozdíl zálohy a skutečně odebraných obědů za červen. Na konci měsíce srpna bude záloha z účtu opět stržena (cena oběda x 23 dnů).

Od 1.září budou mít obědy automaticky přihlášeni všichni, kteří budou mít uhrazenou zálohu. Dále pak budou obědy inkasovány jako doposud – na začátku každého měsíce za skutečně odebrané obědy v měsíci minulém (za září inkaso začátkem října, za říjen začátkem listopadu atd.).

PRO ŽÁKY PLATÍCÍ HOTOVĚ A PRO ŽÁKY 1. TŘÍDY

Výběr stravného na měsíc září 2018 v kanceláři ŠJ Dlouhá 56:

Úterý 28. 8. 2017 od 8.00 do 14.00 hod. a

středa 29. 8. 2017         od 8.00 do 14.00 hod.

Obědy na měsíc září 2018 budou přihlášeny až po zaplacení stravného.

Příjemné strávení prázdnin a hodně sluníčka

přeje kolektiv ŠJ

Publikováno 18/06 2018, napsal(a) admin.

15/06 2018

Školní výlet sedmáků a osmáků se vydařil. Přálo nám počasí a sluncem zalitou Prahu jsme si náležitě vychutnali. Prošli jsme všechna známá místa od Václavského náměstí, přes Karlův most, Pražský hrad, Národní divadlo, až po Staroměstské náměstí. Komu zbyla trocha energie, „prošel“ se ještě v nákupním centru Palladium, kde měly děti rozchod.

G. Šustalová, J. Jeřábková

Všechny fotky najdete v sekci Fotogalerie.

Publikováno 15/06 2018, napsal(a) admin.

 Stránka 1 z 2  1  2 »