16/04 2018

PRODEJ STRAVNÉHO V HOTOVOSTI NA KVĚTEN 2018 - v kanceláři ŠJ Dlouhá 56

ČTVRTEK     26. 4. 2018   7.00 - 15.00 hod 

PÁTEK   27. 4. 2018   7.00 - 14.00 hod

CENA OBĚDŮ

strávníci 7 - 10 let      21 obědů x 21,- = 441,- Kč

strávníci 11 - 14 let     21 obědů x 23,- = 483,- Kč

strávníci 15 a více let   21 obědů x 25,- = 525,- Kč

Pokud bude na oběd č. 2 přihlášeno méně než 20 porcí, nebude se oběd vařit a přihlášeným strávníkům bude přeobjednáno na oběd č. 1.

Odhlášky a přihlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: skjidelna@dlouha56.cz,tel: 556 709 060, 553 038 091, 734 151 735

Publikováno 16/04 2018, napsal(a) admin.


Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku ve školním roce 2018/2019: zde

Publikováno 12/04 2018, napsal(a) Sylva Bartoňová.

09/04 2018

Ve čtvrtek 19. 4. 2018 proběhnou třídní schůzky od 16 hod do 18 hod.

Rada rodičů začíná v 15:30h.

Náplní jsou informace o prospěchu a chování žáků.

Publikováno 09/04 2018, napsal(a) admin.

09/04 2018

Na vysokém stonku z luk

obláček si nesl kluk.

Foukl trochu, foukl víc a z obláčku není nic.

Děti rády luští a hledají různé odpovědi k hádankám. V rámci pohybových aktivit školní družina uspořádala pro své žáky akci pro bystré hlavičky v terénu.

V pondělí 9. 4. 2018 žáci v malých smíšených týmech, na deseti stanovištích, luštili, hádali a zapisovali do karet své odpovědi. Cílem byla vzájemná spolupráce, pobyt v přírodě a upevňování řečových schopností žáků. Úkoly byly zvoleny tak, aby zaujaly mladší věkovou kategorii.

Zapsala Jiřina Hlaváčová


Publikováno 09/04 2018, napsal(a) admin.


Změnou životního stylu, došlo i k jinému pohledu na svět.  Farmářský týden ve školní družině měl za úkol, přiblížit žákům základní poznatky ze života farmáře.

Pěstování rostlin, chov domácích zvířat, výroba potravin, třídění surovin, určování řemesel a jiné již málo známé pojmy, připomněly paní vychovatelky formou rozhovorů, her a soutěží.

Na závěr týdne došlo k souhrnu všech informací v podobě zábavného odpoledne v tělocvičně, kde si své dovednosti, schopnosti a znalosti mladší žáci potvrdili.

Zapsala Jiřina Hlaváčová


Publikováno 08/04 2018, napsal(a) admin.

04/04 2018

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

ZŠ a MŠ Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá 56

se uskuteční ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 14 do 18h

S sebou si přineste:

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte

bližší informace zde

Publikováno 04/04 2018, napsal(a) Sylva Bartoňová.