PRODEJ STRAVNÉHO V HOTOVOSTI NA ŘÍJEN 2017 - v kanceláři ŠJ Dlouhá 56

ÚTERÝ     26. 9. 2017   7.00 - 14.30 hod

STŘEDA   27. 9. 2017   7.00 - 14.30 hod

CENA OBĚDŮ

strávníci 7 - 10 let       20 obědů x 21,- = 420,- Kč

strávníci 11 - 14 let     20 obědů x 23,- = 460,- Kč

strávníci 15 a více let   20 obědů x 25,- = 500,- Kč

Pokud bude na oběd č. 2 přihlášeno méně než 20 porcí, nebude se oběd vařit a přihlášeným strávníkům bude přeobjednáno na oběd č. 1.

Odhlášky a přihlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: skjidelna@dlouha56.cz,tel: 556 709 060, 553 038 091, 734 151 735

Publikováno 20/09 2017, napsal(a) admin.

18/09 2017

Ve čtvrtek 5. 10. 2017 se konají od 16 hodin třídní schůzky.

Od 15:45 hodin proběhne Rada rodičů.

Třídní schůzky rodičů žáků 1. C  již proběhly.

Publikováno 18/09 2017, napsal(a) admin.

15/09 2017

IMG_20170915_091908.jpg

I když počasí 15. září nějak moc nepřálo, nakonec se prvňáci a druháci vydali na náměstí. Přivítali páteční ráno písničkou do mikrofonu a mohlo se začít. Na akci, kterou organizuje Fokus Nový Jičín, jsme tradičně nechyběli.

Plocha novojičínského náměstí, ale i ruce dětí „hrály“ všemi barvami. Barevnými křídami se nám podařilo rozzářit náměstí a krásné obrázky rozveselily i kolemjdoucí.

Děkujeme za prožité dopoledne a naši malíři se již nyní těší na příští rok.

S. Drgová, J. Šimurdová

Foto 1. C a Foto 2. C

Publikováno 15/09 2017, napsal(a) admin.

11/09 2017

IMG_3660.JPGTakto volali v 18. st. zděšení Prusové, když zjistili, že proti nim v čele rakouské armády stojí maršál Laudon. Nikdo z nich, ani on sám však netušil, že na jedné z inspekčních cest za účelem kontroly opevnění před další očekávanou válkou s Pruskem nalezne svou smrt právě v Novém Jičíně. Majitele hostince, v jehož domě tehdy už generalissimus rakouské armády zesnul, ani jeho současníky jistě také nenapadlo, že tato smutná událost přinese našemu městu ve vzdálené budoucnosti takový věhlas, že zde dokonce slavný ruský generál Suvorov v domě nesoucím dnes Laudonovo jméno deset let po jeho smrti zapláče dojetím a že památka obdivovaného vojevůdce bude po generace ve městě věrně udržována.

Generál Laudon pocházející z nemajetné skotské šlechtické rodiny svůj prostý původ a nedostatek vzdělání nahrazoval pílí a samostudiem a kromě toho, že se stal vynikajícím vojenským stratégem, stihl vybudovat unikátní soukromou knihovnu čítající přes 13 tisíc svazků, kterou uchovává novojičínské muzeum na Žerotínském zámku. Stalo se v našem městě pěknou tradicí, že každoroční městské slavnosti probíhají ve znamení významné osobnosti. Gideon Ernst von Laudon se narodil v roce 1717 v Livonsku a v roce 1790 v našem městě nečekaně zemřel, a proto se hlavní osobností letošních slavností tři sta let po svém narození stal právě on.

Také žáci naší školy byli díky účasti na slavnosti města vtaženi do atmosféry dramatického 18. století mnoha válek, ale také obyčejných lidských životů, a tak se ve svých roztomilých kostýmech šlechty i prostých řemeslníků mohli alespoň trochu vžít do minulosti a možná si i uvědomit sílu a krásu tradic předávaných z generace na generaci a také, jak mnoho znamená dobré jméno, které své rodině může vytvořit na celá staletí jediný člověk tím, že se snaží vydat ze sebe to nejlepší, i když se nenarodí do zlaté kolébky.

Všem zúčastněným žákům, pedagogům v čele s panem ředitelem, ale i rodičům, kteří své děti podpořili, patří zasloužené díky za cenný příspěvek k letošním slavnostem a pochvala za důstojnou reprezentaci naší školy, a tím i města, jehož dobré jméno se skládá ze všech dobrých jmen každého z nás.

zapsala H. Videnková

Všechny fotky najdete v sekci Fotogalerie.

Publikováno 11/09 2017, napsal(a) admin.


P1010001.JPGV září jdou někteří poprvé do školy…

Září je pro některé jeden z dvanácti měsíců v kalendářním roce. Pro většinu dětí je to měsíc, kdy začíná nový školní rok.

Ten letošní 4. září před budovou naší školy na ulici Dlouhá 56 slavnostně zahájila zástupkyně ředitele Mgr. Sylva Bartoňová.

Po odchodu starších žáků do tříd začal den D pro naše nejmenší a jejich rodiče. Slova se nejprve ujal nově nastupující ředitel školy Mgr. Ladislav Gróf a děti také přivítal starosta města PhDr. Jaroslav Dvořák. Oba poté maxi pastelkou slavnostně pasovali  nedočkavé děti na opravdové školáky a symbolickým klíčem otevřeli našim nejmladším školákům dveře školy. Nyní už prvňáčci hravě a beze strachu prošli obří bublinou, která jim otevřela pomyslnou bránu ke vzdělání.

Ve třídě pak poprvé děti usedly do školních lavic, prohlédly si učebnice, ze kterých se budou po celý rok učit novým věcem, a hlavně si zazvonily kouzelným zvonečkem, na znamení toho, že už jsou opravdovými školáky. Společně si pak mohli říct: „Já už nejsem školkáček, už je ze mě PRVŇÁČEK!

Tak prvňáčci, začínáme! Vesele a s úsměvem po celý školní rok!

Přejeme Vám i rodičům hodně úspěchů a radosti ze školní práce.

Mgr. Jarmila Šimurdová

Všechny fotky najdete v sekci Fotogalerie.

Publikováno 04/09 2017, napsal(a) admin.