PRODEJ STRAVNÉHO V HOTOVOSTI NA ZÁŘÍ 2017 - v kanceláři ŠJ Dlouhá 56

ÚTERÝ     29. 8. 2017   8.00 - 14.00 hod

STŘEDA  30. 8. 2017   8.00 - 14.00 hod

CENA OBĚDŮ

strávníci 7 - 10 let       19 obědů x 21,- = 399,- Kč

strávníci 11 - 14 let     19 obědů x 23,- = 437,- Kč

strávníci 15 a více let   19 obědů x 25,- = 475,- Kč

Noví strávníci, kteří chtějí platit účtem, zaplatí zálohu hotově na 23 dnů:

strávníci    7  - 10  let             23 obědů  x   21,-  =   483,-  Kč

strávníci  11  -  14 let             23 obědů  x   23,-  =   529,-  Kč

strávníci  15 a více let             23 obědů  x   25,-  =   575,-  Kč


Strávníkům, kteří účtem platili v minulém šk. roce bude záloha stržena z účtu na konci srpna, a bude jim automaticky přihlášen od pondělí  4. 9. 2017 oběd č. 1.


Pokud bude na oběd č. 2 přihlášeno méně než 20 porcí, nebude se oběd vařit a přihlášeným strávníkům bude přeobjednáno na oběd č. 1.

Odhlášky a přihlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: skjidelna@dlouha56.cz,tel: 556 709 060, 553 038 091, 734 151 735

Publikováno 28/08 2017, napsal(a) admin.