P6302123.JPGSkončil další školní rok, rozloučili se s námi žáci 9. B závěrečným proslovem a písničkou.

Všem žákům přejeme krásné, pohodové, usměvavé prázdniny, učitelům klidnou dovolenou a deváťákům přejeme úspěšný vstup do nové životní etapy.

Ať se prázdniny vyvedou a jsou co nejdelší!!!!!!

Všechny fotky najdete v sekci Fotogalerie.

Publikováno 30/06 2017, napsal(a) admin.


P6262095.JPG


Finis coronat opus – Konec korunuje dílo, tak praví latinské přísloví. A opravdu 26. 6. 2017 závěr školního roku dílo korunoval, neboť nejúspěšnější žáci našeho pracoviště se zúčastnili slavnostního vyhodnocení v aule Městského úřadu v Novém Jičíně. Po zásluze byli vybráni tito žáci:  • Matěj Šotola, 4. C – vítěz okresního kola recitační soutěže
  • Lenka Sudolská, 4. C – dvojnásobná mistryně ČR v ploutvovém plavání ve štafetách
  • Lukáš Pohořelský, 6. C – vítěz okresního kola Matematické olympiády a Pythagoriády
  • Veronika Rodićová, 9. B – vítězka okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce
  • Martin Hrachovec, 9. B – reprezentace ve sportovních soutěžích, výborný prospěch a pomoc při organizování školních akcí
  • Tadeáš Fajárek,9. B - reprezentace ve sportovních soutěžích, pomoc při organizování  školních akcí

Jmenovaní žáci obdrželi z rukou starosty Městského úřadu v Novém Jičíně PhDr. Jaroslava Dvořáka osobní gratulaci s diplomem a drobným dárkem. Po vyhlášení všech výsledků následovala neoficiální část. Zde si každý mohl nabídnout výborné koláče s minerálkou a pobavit se s významnými hostiteli a také s kamarády jiných škol.

Celá akce se nesla v přátelské a radostné atmosféře, ke které přispělo i kulturní vystoupení žáků naší školy. Všichni zúčastnění mohli naživo vidět, jak se stepuje, sólově zpívá, recituje a tančí indické tance.

Kéž by se nám takto dařilo v příštím školním roce 2017-2018!

Zpracovala Mgr. Ivana Chlupová

Všechny fotky najdete v sekci Fotogalerie.

Publikováno 26/06 2017, napsal(a) admin.


P1010025.JPGNejmladší a nejstarší žáci naší školy, tedy prvňáci a deváťáci, navštívili ve čtvrtek 22. června akci s názvem Hranické hry bez hranic. Tuto již poosmnácté připravil 71. mechanizovaný prapor Hranice. V prostorách kasáren gen. Zahálky všichni přítomní viděli vojenskou techniku, zbraně a zajímavé ukázky zásahu armádních a záchranných složek. Největším lákadlem bylo přistání vojenského vrtulníku a přelet stíhacího letounu Gripen.

Mezi oblíbené atrakce patřila lezecká stěna Jakub, kde si děti mohly pod dohledem instruktorů vyzkoušet svoji odvahu i mrštnost. Využili jsme veškerý připravený program a společně s krásným počasím prožili malí i velcí příjemné dopoledne.

S. Drgová, J. Šimurdová, M. Gavláková

Všechny fotky najdete v sekci Fotogalerie.

Publikováno 22/06 2017, napsal(a) admin.


P1010055.JPGČas neskutečně letí, a naši prvňáčci jsou již na konci svého prvního školního roku. A protože do konce června zbývá už jen několik posledních dnů, objednali jsme si super počasí a sešli se ve středu 21. 6. na novém hřišti naší školy.

Slunečné odpoledne začalo pohádkovou soutěží, děti se pak mohly vyřádit na kole, koloběžce či s míčem. Příjemnou atmosféru s rodiči doplnilo opékání špekáčků, buřtíků i naloženého masa.

Malí i velcí si pochutnali a pro všechny zúčastněné bylo společně prožité odpoledne tou pravou přípravou na nadcházející prázdniny. Takže všem prvňákům i jejich rodičům přejeme spoustu krásných letních dnů a hlavně skvělé první – opravdové - školní prázdniny.

S. Drgová  a J. Šimurdová

Všechny fotky najdete v sekci Fotogalerie.

Publikováno 21/06 2017, napsal(a) admin.


P6121825.JPGPřišel červen a s ním pětidenní pobyt v přírodě žáků 3. – 5. třídy.

Kde? – Hotel Kyčerka. Místo?  - Velké Karlovice. Kdy? – 12. -16. 6. 2017.

Dlouho očekávaný okamžik nastal, když jsme se ráno 12. 6. všichni zúčastnění sešli v atriu školy. V 8 hodin přijely autobusy, za pomoci deváťáků jsme se nalodili a ujížděli směrem Velké Karlovice. Cestou jsme se zastavili na plánované exkurzi ve sklárnách Crystalex v Karolince. Viděli jsme, jak se dekorují různé druhy skleniček a dále balí do krabic, odkud putují do prodeje. A pak už hurá na hotel Kyčerka ve Velkých Karlovicích.

Po příjezdu následoval oběd, vybalení a příprava na terénní vycházku na vrch Javoříček. Po návratu přišel večer a příprava na první noc bez maminky. V úterý nás čekal celodenní výlet na Soláň. Výšlap  jsme docela zvládli. Nohy sice bolely, ale večerní diskotéka nám prospěla. Středa byla ve znamení her. Velkou popularitu si získala nová hra TOVOD. Každé družstvo si dle zadání muselo připravit pohybovou etudu a předvést u paní učitelky. Pokud byla chyba, muselo se trénovat dál a přijít na opravu. Odpoledne proběhla netradiční olympiáda v pěti družstvech a posléze došlo na zahájení turnaje ve vybíjené. V podvečer proběhla ještě příprava na pěveckou soutěž. Ani byste nevěřili, jak jsme se u zpěvu pobavili, tolik radosti, potlesku a povzbuzování snad nečekal nikdo. Ve čtvrtek jsme vyrazili na závěrečnou vycházku do Velkých Karlovic, kterou jsme spojili s návštěvou Karlovského muzea.  Bylo zajímavé sledovat, jak si naši předkové zajišťovali obživu, ošacení, bydlení a děti jak chodily do „vysoké“ školy – byla na kopci. Do školy mohly chodit jen některé děti z rodiny, protože nebylo tolik botů. Odpoledne jsme si zahráli číslový závod, dohráli turnaj ve vybíjené a po večeři následovala tolik očekávaná Maškaráda.

V pátek nastalo balení. Ještě proběhl závěrečný nástup, kde jsme vyhodnotili poslední aktivity jako bylo bodování pokojů, soutěž v kvízech a lukostřelba.

Po celou dobu pobytu ve Velkých Karlovicích se na nás usmívalo sluníčko, jen v pátek ráno se přehnala menší přeháňka. Velmi se nám na Kyčerce líbilo, pěkné ubytování, jídlo jako doma – hlavně jahodové knedlíky, nové zážitky a zkušenosti. Domů už jsme jeli opět za sluníčka.

Bylo to krásných pět dnů. Poděkování patří kompletnímu organizačnímu týmu, který tuto náročnou akci zajišťoval. Nesmíme zapomenout ani na personál hotelu Kyčerka, který se staral o naše žaludky a bezvadný pobyt.

A co na závěr? Líbilo se nám to a za rok opět vyjedeme!

Zpracovala Mgr. Ivana Chlupová

Všechny fotky najdete v sekci Fotogalerie.

Publikováno 19/06 2017, napsal(a) admin.


P1010014.JPGVe středu 14. června se na plochu novojičínského náměstí začala sjíždět auta hasičů, armády, záchranné služby, policie.

A proč? Protože Městská policie Nový Jičín slavila 25 let. Během celého dne měli návštěvníci možnost sledovat ukázky složek IZS a policie. Největším lákadlem byl simulátor přetočení vozidla o 360 stupňů a vystoupení psovodů s poslušnými pejsky. Nechyběly různé soutěže a hry pro děti.

Akci na náměstí přálo počasí a všichni se dobře bavili.

S. Drgová a J. Šimurdová

Všechny fotky najdete v sekci Fotogalerie.

Publikováno 14/06 2017, napsal(a) admin.


V pátek 30. 6. 2017  budou  naposledy v tomto školním roce vydávány obědy pro žáky ZŠ. Po dobu letních prázdnin se pro žáky ZŠ nevaří.

Žákům 9. tříd bude stravování ukončeno automaticky. Prosíme žáky z 9. třídy, kteří platí hotově, aby si na konci června přišli pro případný přeplatek stravného.

Pokud u žáků ostatních tříd dojde od září 2017 ke změně, týkající se stravování (odchod na jinou ZŠ, změna způsobu platby, ztráta čipu, apod.) musí ji neprodleně nahlásit v kanceláři ŠJ Dlouhá 56.

PRO ŽÁKY PLATÍCÍ  ÚČTEM

Žákům bude na začátku července vrácen na účet rozdíl zálohy a skutečně odebraných obědů za červen. Na konci měsíce srpna bude z účtu opět záloha stržena (cena oběda x 23 dnů).

Od 1. září budou mít obědy automaticky přihlášeni všichni, kteří budou mít uhrazenou zálohu. Dále pak budou obědy inkasovány jako doposud – na začátku každého měsíce za skutečně odebrané obědy v měsíci minulém (za září inkaso začátkem října, za říjen začátkem listopadu atd.).


PRO ŽÁKY PLATÍCÍ HOTOVĚ  A  PRO  ŽÁKY  1. TŘÍDY

Výběr stravného na měsíc září 2017 v kanceláři ŠJ Dlouhá 56:

úterý           29. 8. 2017         od   8.00  do  14.00  hod.  a
středa         30. 8. 2017        od   8.00  do  14.00  hod.

Žáci 1. tříd odevzdají při placení vyplněnou přihlášku ke stravování, zaplatí čip (120,- Kč) a stravné na měsíc září nebo zálohu (v případě dalšího placení účtem).

Obědy na měsíc září 2017 budou přihlášeny až po zaplacení stravného.

Příjemné strávení prázdnin a hodně sluníčka přeje kolektiv ŠJ

Publikováno 13/06 2017, napsal(a) admin.

 Stránka 1 z 2  1  2 »