Naše škola je zapojena do ekologické akce „ZELENÝ STROM“, kdy se snažíme zachránit vzrostlé a zdravé stromy sběrem starého papíru. Každý třídní kolektiv má tak možnost ukázat, kladný vztah k životnímu prostředí.

Nevyhazujte starý papír, vykliďte sklepy a skříně. Požádejte o spolupráci rodiče a dovezte vše do školy.

Tříděný a svázaný papír - což znamená: lesklé časopisy zvlášť, matné noviny, letáky - zvlášť, kartony - zvlášť dovezte ke škole zelenou bránou a odevzdejte u kontejneru v těchto dnech:

Úterý 26. dubna 15 - 17 hod

Středa 27. dubna 7,00 – 7,50 hod a 15 – 17 hod

Čtvrtek 28. dubna 7,00 – 7,50 hod

Nahlaste třídu a jméno asistentům, kteří sběr zapisují.


Opět nás čeká soutěž kolektivů i jednotlivců. Zapojte se a ukažte, že patříte mezi žáky, kterým příroda není lhostejná

Zapsala Jiřina Hlaváčová

Publikováno 01/04 2016, napsal(a) jitka.jerabkova.


P3310023.JPG16. března 2016 proběhlo ve FOKUSU v Novém Jičíně okrskové kolo recitační soutěže. Z našeho pracoviště zde soutěžilo sedm recitátorů. Jak soutěž pro nás dopadla? Výborně!

Z  1. kategorie postoupil do okresního kola Matěj Šotola z 3. C a z 2. kategorie postoupil Petr Kašuba  z  5. C. Oba chlapci zasluhují velkou pochvalu. Nám nezbývá než chlapcům popřát v okresním kole, které se uskuteční rovněž ve Fokusu v Novém Jičíně 6. dubna 2016, hodně zdaru, zvučný hlas a beztrémový přednes.

Zpracovala: Mgr. Ivana Chlupová

Publikováno 01/04 2016, napsal(a) jitka.jerabkova.

 Stránka 3 z 3 « 1  2  3