V dubnu proběhla soutěž ve sběru papíru, které se zúčastnilo 103 žáků a nasbíralo se celkem 7 550 kg papíru. Zapojily se všechny třídy a podpořily tak ekologický program naší školy.

U kontejneru se vystřídalo 20 žáků, kteří ochotně pomáhali urovnávat a vážit sběr. Těmto pracovitým pomocníkům patří velký dík za to, jak byli skvěle sehraní.

Nyní hodnocení nejlepších tříd:

1. místo - 4. C (1 594,5 kg)

2. místo - 1. C (1 418,0 kg)

3. místo - 2. D (1 363,0 kg)

Nejlepší jednotlivci:

1. místo - Pšenica Jiří 2. D - 470 kg

2. místo - Knopová Natálka 1. C - 290 kg

3. místo - Macíček Štěpán 2. D - 280 kg

4. místo - Bártko Pavel  4.C - 248 kg

Těmto nejlepším žákům a třídám gratulujeme a děkujeme také všem, kteří se sběru zúčastnili a podpořili kolektiv svých tříd.

Pokud chcete vylepšit své výsledky, máte možnost se připravit na další sběr, který se bude konat v dubnu 2017.

Zapsala Jiřina Hlaváčová

Publikováno 30/04 2016, napsal(a) jitka.jerabkova.


DSCN4987.JPGTento den prožili prvňáčci netradičně, někteří dokonce v dobových kostýmech čarodějů, kouzelníků i jiných magických postav. Výuka probíhala zajímavou formou a čarodějnické téma prolínalo všechny předměty.

V českém jazyce se děti naučily zaříkadlo čarodějky Dórinky a osvojily si charakteristický vzhled správné čarodějnice. V matematice děti kromě počítání kouzelných příkladů poskládaly z dřívek typické obydlí této pohádkové postavy. No a ve výtvarné výchově si děti samy vyrobily papírovou čarodějnici i s březovým košťátkem. Ke správné atmosféře přispěly veselé čarodějnické písničky a divoký tanec.

Tento den byl nevšedním společným zážitkem a děti se mohou těšit na příští svátek čarodějnic!

Gabriela Matúšů, studentka vykonávající praxi v 1. C

Všechny fotky jsou k dispozici v sekci Fotogalerie.

Publikováno 29/04 2016, napsal(a) Sylva Bartoňová.


P1010034.JPGJak ten čas letí…

Duben se chýlí ke svému závěru a víte, kdo bude mít brzy svátek? No přece naše maminky. A my jsme  na ně nezapomněli.

Šikulové se „proměnili“ ve švadlenky, ale k výrobě dárečku jehlu ani nitě nepotřebovali.

Nejprve vybrali vhodnou barvu filcu, potom připravili střih, následoval „zápas“ se špendlíky a přesné stříhání. Nejtěžší ale bylo uzlování nastříhaných paprsků. Trpělivost se vyplatila a i tento nelehký úkol Šikulové zvládli.

Už jen dozdobit a střapaté srdíčko je připraveno pro milovanou maminku.

Tak vše nejlepší, milé maminky!

J. Šimurdová

Foto 21. 4. a Foto 28. 4. 2016


Publikováno 28/04 2016, napsal(a) jitka.jerabkova.

27/04 2016

P1010006.JPGMalým vodníkům byla ukončena plavecká výuka. Každý účastník dostal tzv. MOKRÉ VYSVĚDČENÍ, které dokládá jeho účast na plaveckém kurzu. Někteří zvládli plavecké styly, skoky do vody i plavání pod vodou na výbornou. Jiní se budou muset ještě zdokonalit. Jelikož se cení snaha každého malého vodníka, vysvědčení dostali úplně všichni a možná, že své nově nabyté plavecké zkušenosti uplatní už během blížících se letních prázdnin. Všem žákům patří velká gratulace!

Napsala: Bc.Martina Mičková

Foto 1. C, Foto 2. C, 2. D, Foto 3. C

Publikováno 27/04 2016, napsal(a) jitka.jerabkova.


PRODEJ STRAVNÉHO V HOTOVOSTI NA KVĚTEN 2016 - v kanceláři ŠJ Dlouhá 56

ČTVRTEK    28. 4. 2016   7.00 - 10.30 hod a 13.00 - 15.00 hod

PÁTEK   29. 4. 2016   7.00 - 14.00 hod


CENA OBĚDŮ

strávníci 7 - 10 let       22 obědů x 21,- = 462,- Kč

strávníci 11 - 14 let     22 obědů x 23,- = 506,- Kč

strávníci 15 a více let 22 obědů x 25,- = 550,- Kč

Odhlášky a přihlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: skjidelna@dlouha56.cz,  tel: 556 709 060, 553 038 091


Publikováno 22/04 2016, napsal(a) jitka.jerabkova.


DSCN4978.JPGOchrana životního prostředí by měla být cílem každého z nás. Žáci naší školy se aktivně zapojili do akcí konajících se u příležitosti Dne Země. Ti nejmladší se šli pobavit a zároveň poučit do Smetanových sadů. Tam na ně čekalo velké množství stanovišť, které pro ně připravilo SVČ Fokus. Enviromentální program plný her a soutěží zabavil žáky na celé dopoledne.

Program ve Smetanových sadech byl opravdu bohatý. Žáci skládali puzzle s přírodní tematikou, trénovali ekopaměť, hráli ekoflorbal, zkoušeli vytvořit ekograffity, soutěžili ve štafetě, zúčastnili se koňských dostihů a samozřejmě třídili odpad. Nejvíc se všichni těšili na místo, kde se předávaly odměny. Bylo umístěno u altánku. Tam žáci dostali bonbóny a diplom, někteří ještě navštívili dětské hřiště a hurá zpátky do školy.

Napsala: Bc. Martina Mičková

Foto 1. C, Foto 2. C, Foto 3. C

Publikováno 22/04 2016, napsal(a) jitka.jerabkova.


P1010029.JPG„150 – hasiči, oheň jenom zasyčí.“

Toto důležité telefonní číslo jsme naštěstí použít nemuseli. Nehořelo. Hasiči totiž naši školu navštěvují každoročně s preventivně výchovným programem Hasík, do kterého jsou zapojeni žáci druhých a šestých tříd.

14. a 21. dubna 2016 přišel zelený dráček Hasík v doprovodu dvou sympatických hasičů a předával dětem informace z oblasti požární ochrany.

Společně si povídali o práci hasičů, zopakovali si důležitá telefonní čísla a vysvětlili si, kdy a jak je správně používat, a rovněž dostali cenné rady, jak předcházet nebezpečným situacím.

Také se zamýšleli nad tím, který oheň je dobrý a který zlý, která nebezpečí na ně číhají v domácnosti, jak uhasit oblečení nebo jak se bezpečně dostat z hořícího bytu. Děti si zblízka prohlédly hasiče v ochranném oděvu, který si oblékají, když vyjíždějí k případu.

Na závěr děti dostaly od hasičů domácí úkol, ve kterém se mají spolu s rodiči zamyslet nad únikovými východy ve vlastní domácnosti.

Společné povídání bylo velmi poučné. Děkujeme oběma hasičům za drobné dárečky a poutavý program, který děti velice zaujal.

Zajímavé informace o programu najdete na www.hasik.cz

J. Šimurdová

Foto 2. C, Foto 2. D

Publikováno 21/04 2016, napsal(a) jitka.jerabkova.

 Stránka 1 z 3  1  2  3 »