28/05 2015

P1240065.JPGNa výlet do zábavného parku Galaxie Zlín se děti těšily již celičký týden. Ve čtvrtek 28. 5. 2015 se naše školní družina vydala autobusem směr Zlín.

Cesta pěkně uběhla a nedočkavé děti vítaly pokřikem prostory Galaxie. Skákací atrakce, trampolíny, klouzačky, lezecká stěna, prolézačky a mnoho dalších lákadel děti bleskově obsadily a skvěle si dnešní odpoledne užívaly.

Společné výskání a radostné zážitky paní vychovatelky trpělivě zklidňovaly malými přestávkami.

Vydováděné děti s nechutí opouštěly tento dětský ráj a opět jsme si slibovali, že příště opět přijedeme.

Zapsala Jiřina Hlaváčová

Všechny fotky najdete v sekci Fotogalerie.

Publikováno 28/05 2015, napsal(a) jitka.jerabkova.


IMG_3286.JPGDlouho očekávaný den 28. 5. 2015 byl tady. Velké těšení, nedočkavost a zvědavost žáků nebrala konce. Ráno jsme se všichni sešli na nádraží ČD v Novém Jičíně. Odtud jsme odjeli „Jičínkou“ do Suchdolu nad Odrou. Speciálně pro nás zastavil rychlík IC REGIOJET v Suchdolu nad Odrou. My všichni jsme nasedli a doslova uháněli do Prahy na hlavní nádraží. Zde již na nás čekala paní průvodkyně Monika Miličičová, která nás Prahou provázela.

Navštívili jsme Valdštejnskou zahradu, na Pražském hradu jsme byli uchváceni chrámem sv. Víta, s noblesou na nás zapůsobil Vladislavský sál, Zlatá ulička a přilehlé zahrady. Po starých zámeckých schodech jsme sešli ke Karlovu mostu a na Staroměstské náměstí. V 15 hodin jsme uviděli v plné parádě orloj. Nemohli jsme přehlédnout ani 27 bílých křížů na Staroměstském náměstí, kde se 21. června 1621 konala poprava českých pánů. A ještě jsme si nakoupili drobné suvenýry jako památku na dnešní výlet.

Domů jsme opět jeli rychlíkem IC REGIOJET, který nám zastavil mimořádně v Suchdolu nad Odrou. Zde jsme vystoupili a přesedli na objednaný autobus. Asi ve 21:30 hodin jsme dojeli k zelené bráně našeho pracoviště a děti byly předány rodičům.

Výlet se nám povedl, povedlo se i počasí, zážitky jsou velké. Takže třeba někdy příště opět?

Zpracovala: Mgr. Ivana Chlupová

Všechny fotky najdete v sekci Fotogalerie.


Publikováno 28/05 2015, napsal(a) jitka.jerabkova.


N (7).JPGBěhem školní akce Ukaž, co umíš jsme prodávali uzlíkované náramky, které vyrobili žáci 5.– 9. ročníků. Výtěžek z prodeje (915 Kč) jsme přes organizaci Člověk v tísni věnovali na pomoc lidem postiženým zemětřesením.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na výrobě náramků, a také všem, kteří si je zakoupili.

Zapsala Eva Přecechtělová

Všechny fotky najdete v sekci Fotogalerie.


Publikováno 27/05 2015, napsal(a) jitka.jerabkova.


Připomínáme všem rodičům budoucích prvňáčků,

že ve čtvrtek 28. května v 16 hodin

se koná

informativní schůzka v jídelně naší školy.

Mgr. M. Pastorková, Mgr. J. Šimurdová

Publikováno 25/05 2015, napsal(a) jitka.jerabkova.


PRODEJ STRAVNÉHO V HOTOVOSTI NA ČERVEN 2015 - v kanceláři ŠJ Dlouhá 56

ÚTERÝ      26. 5. 2015   7.00 - 13.00 hod

STŘEDA    27. 5. 2015   7.00 - 15.00 hod

CENA OBĚDŮ

strávníci 7 - 10 let        22 obědů x 21,- = 462,- Kč

strávníci 11 - 14 let      22 obědů x 23,- = 506,- Kč

strávníci 15 a více let    22 obědů x 25,- = 550,- Kč

Publikováno 21/05 2015, napsal(a) jitka.jerabkova.


IMG_1912.JPGDne 18. 5. naše škola zažila slavnostní okamžiky. V atriu školy se sešli pozvaní hosté v čele se starostou města Nového Jičína PhDr. Jaroslavem Dvořákem, aby si prohlédli zdařilou rekonstrukci školy a jejího okolí a symbolicky přestřihli pásku.

Dva projekty se zasloužily o to, že škola Dlouhá je nyní nejkrásnější školou města.

1. Projekt Energetická úspora – zateplení obvodového pláště, výměna oken, vstupních dveří, zateplení střešní krytiny.

2. Projekt IPRM Nový Jičín – etapa Dlouhá – nové zpevněné plochy, parkoviště, nová výsadba zeleně a mobiliář. Vysázeno bylo přes 3 000 nových rostlin.

Celkové náklady na oba projekty: 19 444 813 Kč.

Děkujeme všem účastníkům rekonstrukce.

Mgr. Jana Maloušková

Všechny fotky najdete v sekci Fotogalerie.

Publikováno 18/05 2015, napsal(a) Sylva Bartoňová.


P1010020.JPGI v letošním školním roce přivítala naše škola budoucí prvňáčky, kteří se už nemohou dočkat 1. září. Chtěli si alespoň něco málo vyzkoušet před nástupem do první třídy a na školu si jen tak „zahrát“.

Letošní „škola hrou“se uskutečnila ve třech termínech - 19. března, 9. dubna a 14. května. Všechna setkání probíhala v pohodové jarní náladě. Děti byly vstřícné a natěšené, rodiče usměvaví a společně s dětmi se zapojili do některých aktivit. Prostě ideální spolupráce.

A co vše děti zvládly? Úspěšně prošly téměř všemi předměty. První setkání nabídlo grafomotorická cvičení pro nácvik správného držení tužky a věřte, že „solení“ žáčky hodně bavilo. V dalších dvou setkáních děti procvičily pravolevou orientaci, rozvíjely matematickou představivost a zrakové vnímání, s přehledem rozlišovaly a počítaly geometrické tvary. Zopakovaly říkadla, naučily se psát první písmena. Holky a kluci si popovídali o ročních obdobích, přiřazovali obrázky a nezapomněli ani na domácí zvířátka. A že s písničkou jde všechno lépe, o tom jsme se všichni přesvědčili v hravé výuce anglického jazyka. Při svých činnostech děti měly k dispozici různé pomůcky, jako např. kartičky, pracovní listy, audio ukázky a interaktivní tabuli. No a závěrečné „řádění“ v tělocvičně prostě nemělo chybu!

Konec dobrý, všechno dobré. Slavnostní předání diplomů, zlaté čokoládové medaile a společné foto bylo poslední tečkou za letošním Předškoláčkem.

Budeme se na vás těšit 1. září, milé děti.

Mgr. Milena Pastorková a Mgr. Jarmila Šimurdová

Publikováno 14/05 2015, napsal(a) jitka.jerabkova.

 Stránka 1 z 2  1  2 »