PRODEJ STRAVNÉHO V HOTOVOSTI NA PROSINEC 2017 - v kanceláři ŠJ Dlouhá 56

PONDĚLÍ     27. 11. 2017   7.00 - 14.30 hod

ÚTERÝ   28. 11. 2017   7.00 - 14.30 hod

CENA OBĚDŮ

strávníci 7 - 10 let      16 obědů x 21,- = 336,- Kč

strávníci 11 - 14 let     16 obědů x 23,- = 368,- Kč

strávníci 15 a více let   16 obědů x 25,- = 400,- Kč

Pokud bude na oběd č. 2 přihlášeno méně než 20 porcí, nebude se oběd vařit a přihlášeným strávníkům bude přeobjednáno na oběd č. 1.

Odhlášky a přihlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: skjidelna@dlouha56.cz,tel: 556 709 060, 553 038 091, 734 151 735

Publikováno 23/11 2017, napsal(a) admin.

16/11 2017

Ve čtvrtek 23. 11. 2017 se konají od 16 hodin třídní schůzky.

Od 16:45 hodin proběhne Rada rodičů.

Publikováno 16/11 2017, napsal(a) admin.


Každoročně se žákovská samospráva zapojuje do charitativní činnosti. V letošním školním roce prodávali pro fond Sidus odznaky se zvířecími motivy. Mohli tak přispět částkou 2 766 Kč. Všechny vybrané finanční prostředku jsou určeny nemocným dětem. Fond Sidus získané prostředky používá pro Pediatrickou kliniku UK 2.LF v Praze Motole, Dětskou kliniku FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.

Certifikát zde.

Zapsala Jana Maloušková

Publikováno 10/11 2017, napsal(a) admin.


Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 167

vyhlašujeme

volby do školské rady Základní školy Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvkové organizace.

Volby do školské rady budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby členů školských rad základních škol zřizovaných městem Nový Jičín.

Počet členů školské rady byl stanoven na šest:
1. Dva členové školské rady volení pedagogickými pracovníky školy.
2. Dva členové školské rady volení zákonnými zástupci nezletilých žáků.
3. Dva členové školské rady jmenovaní zřizovatelem školy.

Volby členů školské rady volených pedagogickými pracovníky:
Termín voleb:
od 11. 12. 2017 do 14. 12. 2017, vždy v čase od 7:30 do 15:30 hod.

Budou voleni dva členové školské rady.

Volby členů školské rady volených zákonnými zástupci nezletilých žáků:
Termín voleb:
od 11. 12. 2017 do 14. 12. 2017, vždy v čase od 7:30 do 16:00 hod.

Budou voleni dva členové školské rady.

V Novém Jičíně dne 8. 11. 2017

Mgr. Ladislav Gróf
ředitel školy

Publikováno 08/11 2017, napsal(a) admin.


P1260829.JPGPodzim a jaro slouží k různým formám dopravní výchovy ve školní družině. Velice dobrá je spolupráce s městskou policií.

V pondělí 6. listopadu 2017 si žáci mohli vyzkoušet svou kvalitu jízdy na připravené překážkové dráze. Zruční na kole a mladší začátečníci na koloběžce. Pod vedením zkušených policistů pana Čuboka a paní Majorošové svou trasu zvládli všichni skvěle.

Důležitá byla poučení o dopravních situacích přímo v praxi. Žáci rádi odpovídali na dotazy policistů a všetečné otázky některých, byly řádně vysvětleny a zodpovězeny.

Nejvíce se dětem líbila praktická část jízdy, kterou plnily s nadšením. Po zvládnutí jízd a vyhodnocení všech činností jsme se s žáky přesunuli do heren. Malí prvňáčci si zopakovali své znalosti formou dopravního pexesa a ostatní žáci mohli plnit zábavný test.

Věříme, že díky stálému opakování pravidel, bude úrazů co nejméně.

Zapsala Jiřina Hlaváčová

Všechny fotky najdete v sekci Fotogalerie.

Publikováno 07/11 2017, napsal(a) admin.

03/11 2017

IMG_3506.JPGV pátek 3. 11. představovala v knihovně svoji novou knihu – Dům doktora Fišera - dětská spisovatelka Petra Braunová a 4. C byla při tom. Autorka knihy děti seznámila s hlavní postavou Petrem, přečetla dětem části dialogů a nastínila děj své knihy. Děti se také dozvěděly, co je rukopis, jak se dostanou do knihy ilustrace, kdo je to grafik, vydavatel….. Ve svém povídání se nenásilně snažila dětem vysvětlit, proč je důležité číst knihy. Celá beseda byla velmi příjemná a určitě děti motivovala k zájmu o četbu.

Zapsala M. Hermanová

Všechny fotky najdete v sekci Fotogalerie.

Publikováno 03/11 2017, napsal(a) admin.


P1010129.JPGHalloween je původně keltský svátek, který se slaví v USA, Kanadě, Velké Británii a pomaloučku se dostal i do České republiky.  K tradičnímu Halloweenu patří spousta symbolů, z nichž do povědomí vešla nejvíc vydlabaná dýně. Několik dýní si zkusili vydlabat také prvňáčci, čímž odstartovali halloweenský týden ve své třídě. Po netradičním vyučování v kostýmech a mnoha aktivitách s tímto svátkem spojených zakončili oslavy tohoto svátku akcí

HALLOWEENSKÉ  ODPOLEDNE S RODIČI ANEB DÝNĚ KAM SE PODÍVÁŠ.

Pozvaným účastníkům bylo doporučeno oblečení v oranžové a černé barvě. Většina rodičů i dětí si toto doporučení vzala k srdci a přišla v oranžovo – černém oblečení, nechyběly ani kostýmy, namalované obličeje a strašidelné masky. Jelikož většina žáků měla bohatý doprovod, bylo možné uspořádat soutěže v několika družstvech. Celý halloweenský podvečer začal zábavným úkolem v okolí školy, poté se všichni přesunuli do tělocvičny, kde byly připraveny nejrůznější soutěže. Ty si užili kromě dětí i rodiče, prarodiče, sourozenci a kamarádi. Účastníci akce si pochutnali na halloweenském občerstvení plném pavouků a dýní. Během akce mohli popíjet dýňový džus.

Halloweenská akce byla zakončena strašidelnou stezkou s průchodem pavučinami. Vedla chodbami celé školy a některé děti během ní překonaly samy sebe. Odměnou jim byl diplom a sladcí bubáčci, které si mohly odnést domů.

Napsala: Bc. Martina Mičková

Všechny fotky najdete v sekci Fotogalerie.

Publikováno 03/11 2017, napsal(a) admin.

 Stránka 1 z 171  1  2  3  4  5 » ...  Poslední »