16/04 2018

PRODEJ STRAVNÉHO V HOTOVOSTI NA KVĚTEN 2018 - v kanceláři ŠJ Dlouhá 56

ČTVRTEK     26. 4. 2018   7.00 - 15.00 hod 

PÁTEK   27. 4. 2018   7.00 - 14.00 hod

CENA OBĚDŮ

strávníci 7 - 10 let      21 obědů x 21,- = 441,- Kč

strávníci 11 - 14 let     21 obědů x 23,- = 483,- Kč

strávníci 15 a více let   21 obědů x 25,- = 525,- Kč

Pokud bude na oběd č. 2 přihlášeno méně než 20 porcí, nebude se oběd vařit a přihlášeným strávníkům bude přeobjednáno na oběd č. 1.

Odhlášky a přihlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: skjidelna@dlouha56.cz,tel: 556 709 060, 553 038 091, 734 151 735

Publikováno 16/04 2018, napsal(a) admin.


Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku ve školním roce 2018/2019: zde

Publikováno 12/04 2018, napsal(a) Sylva Bartoňová.

09/04 2018

Ve čtvrtek 19. 4. 2018 proběhnou třídní schůzky od 16 hod do 18 hod.

Rada rodičů začíná v 15:30h.

Náplní jsou informace o prospěchu a chování žáků.

Publikováno 09/04 2018, napsal(a) admin.

09/04 2018

Na vysokém stonku z luk

obláček si nesl kluk.

Foukl trochu, foukl víc a z obláčku není nic.

Děti rády luští a hledají různé odpovědi k hádankám. V rámci pohybových aktivit školní družina uspořádala pro své žáky akci pro bystré hlavičky v terénu.

V pondělí 9. 4. 2018 žáci v malých smíšených týmech, na deseti stanovištích, luštili, hádali a zapisovali do karet své odpovědi. Cílem byla vzájemná spolupráce, pobyt v přírodě a upevňování řečových schopností žáků. Úkoly byly zvoleny tak, aby zaujaly mladší věkovou kategorii.

Zapsala Jiřina Hlaváčová


Publikováno 09/04 2018, napsal(a) admin.


Změnou životního stylu, došlo i k jinému pohledu na svět.  Farmářský týden ve školní družině měl za úkol, přiblížit žákům základní poznatky ze života farmáře.

Pěstování rostlin, chov domácích zvířat, výroba potravin, třídění surovin, určování řemesel a jiné již málo známé pojmy, připomněly paní vychovatelky formou rozhovorů, her a soutěží.

Na závěr týdne došlo k souhrnu všech informací v podobě zábavného odpoledne v tělocvičně, kde si své dovednosti, schopnosti a znalosti mladší žáci potvrdili.

Zapsala Jiřina Hlaváčová


Publikováno 08/04 2018, napsal(a) admin.

04/04 2018

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

ZŠ a MŠ Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá 56

se uskuteční ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 14 do 18h

S sebou si přineste:

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte

bližší informace zde

Publikováno 04/04 2018, napsal(a) Sylva Bartoňová.

28/03 2018

Dnes je významný den, na který jste mnozí určitě zapomněli.

Víte jaký?

28. března se slaví Den učitelů. Připomínáme si výročí narození „učitele národů“ Jana Amose Komenského.

Chtěla bych jménem žáků naší školy poděkovat všem pedagogickým pracovníkům za jejich práci a popřát jim všechno nejlepší, hodně štěstí a trpělivosti do dalších let.

Žáci 8. B připravili při této příležitosti zábavnou hodinu pro žáky 1. až 5. ročníku a jejich třídní učitelky.

Kristýna Babulíková, členka žákovské samosprávy

Publikováno 28/03 2018, napsal(a) admin.

 Stránka 1 z 181  1  2  3  4  5 » ...  Poslední »