Školní jídelna

Jídelníček a přihlášení ke stravování (připravujeme)

Informace k elektronickému systému

_Upozornění:

Strávník, který nemá zakoupený čip a platí obědy svolením k inkasu (účtem) bude mít až do doby zakoupení čipu obědy odhlášené.

V případě výjimečné situace nebo provozních důvodů se bude vařit pouze jedno jídlo.


Informace ke stravování šk. rok 2014/2015

Jídelníček pro žáky je sestavován na základě zásad zdravé výživy, v souladu s recepturami pro školní stravování a dodržováním spotřebního koše vybraných potravin.

Podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování je stanoveno  rozpětí  finančních  limitů na nákup potravin podle věku, kterého žák dosáhne během školního roku.

Věkové skupiny strávníků  = cena jen za potraviny

1/ strávníci      7 -10 let           21,- Kč                        (od 1.9.2004 do 31.8.2008)

2/ strávníci      11 -14 let         23,- Kč                        (od 1.9.2000 do 31.8.2004)

3/ strávníci      15 a více let     25,- Kč                        (do 31.8.2000 a dříve)

Školní jídelna má od března 2013 zaveden do provozu nový stravovací program, přes který si žáci (příp. rodiče) mohou vybírat ze dvou jídel, provádět přihlášky, odhlášky a sledovat platby nejen osobně či telefonicky v kanceláři ŠJ, ale i přes dotykový objednací terminál přímo ve ŠJ, nebo v pohodlí domova prostřednictvím internetu přes jídelníček na stránkách školy: www.dlouha56.cz

Každý strávník musí mít vyplněnou a odevzdanou přihlášku ke stravování. Po odevzdání přihlášky mu bude přiděleno přihlašovací jméno a heslo, které slouží k přihlášení na internetu. Toto heslo si po prvním přihlášení můžete změnit (dosáhnete toho volbou menu „Nastavení“). Přesný postup pro objednávání stravy najdete po přihlášení v „Nápovědě“. Dále musí mít každý strávník zakoupen čip v ceně 120,- Kč, který vlastní po celou dobu školní docházky. Tímto čipem se prokazuje na čtečce u oběda a přihlašuje se na dotykovém terminálu ve ŠJ k provádění změn.

Změny ohledně stravování (způsob platby, přerušení stravování, odchod ze ZŠ) a zničení či ztrátu čipu musí strávník neprodleně nahlásit vedoucí ŠJ (pro zablokování a evidenci v programu).

 

Placení stravného

1. inkasem účtem u ČS  -  ve prospěch sběrného účtu ŠJ Dlouhá, č.0100035411/0800

2. inkasem účtem u jiné banky  -  ve prospěch účtu ZŠ Jubilejní č.22808764/0600

Při tomto placení musí být v bance dáno svolení k inkasu ve prospěch příslušného účtu. Pokud budete inkaso limitovat, neměla být hranice limitu menší než 700,- Kč. Po zaplacení zálohy koncem srpna (na 23 prac. dnů) bude stravné strháváno vždy na začátku měsíce, a to za skutečně odebrané obědy v měsíci minulém (za září začátkem října, za říjen na začátku listopadu atd.). Strávníkovi platící účtem budou každý měsíc (září – červen) přihlášeny automaticky obědy č. 1. Pokud nebude chtít obědy odebírat, musí se odhlásit! Upozorňujeme rodiče, aby k datu stahování nechávali na svých účtech dostatek finančních prostředků,aby stravné mohlo být strženo. V případě neuhrazení inkasa bude strávníkovi pozastaven výdej obědů, dokud stravné neuhradí.

3. hotově – v kanceláři ŠJ, koncem každého měsíce (přesné datum a čas bude dán vždy na vědomí). Stravné v hotovosti se platí na následující měsíc. Po zaplacení jsou přihlášeny obědy č. 1.

4. příkazem z Vašeho účtu  -  ve prospěch účtu ZŠ Jubilejní č. 22808764/0600 s  variab. symbolem strávníka, který je uveden v „Nastavení“, nebo Vám bude sdělen v kanceláři ŠJ. Po zapsání platby na konto si strávník může objednávat obědy sám, do výše svého kreditu.

Výběr obědů, přihlašování, odhlašování

V případě, že žáci mají uhrazeno stravné, mohou si své obědy přihlašovat, provádět změnu z č. 1 na č. 2. a opačně nejpozději dva dny předem do 10. hod. (v PO do 10 hod. na ST, v ÚT do 10 hod. na ČT, ve ST na PÁ , ve ČT na PO, v PÁ na ÚT). Odhlašovat obědy lze nejpozději daný den do 8. hod. ráno.

Výdej obědů

Obědy pro žáky ZŠ se vydávají v jídelně od 11.35 do 13.50 hodin. Jako doklad jim slouží čip.

Pokud se strávník neprokáže čipem, bude mu oběd vydán až po ověření v kanceláři ŠJ.

Obědy pro nemocné žáky a odhlašování stravného

Žáci mají nárok na stravování pouze v době jejich pobytu ve škole (školský zákon č. 561/2004 Sb.) a první den neplánované nepřítomnosti (vyhl. 107/2005 Sb. o školním stravování). Ostatní dny si musí odhlásit. V případě, že strava nebude odhlášena, bude strávníkovi vyúčtováno stravné za plnou cenu (vč. věcných a mzdových nákladů – tj. cca 50,- Kč). Výdej obědů do jídlonosičů první den nemoci v době od 11.00 – 11.30 hod. ze zadního vchodu do ŠJ – také s čipem. Oběd vydán do jídlonosiče je určen k okamžité spotřebě!  Mimo určenou dobu se obědy nevydávají.

Telefon: 556 709 060 nebo 553 038 091

E-mail: skjidelna@dlouha56.cz