Charakteristika Mateřské školy

 

Mateřská škola je čtyřtřídní předškolní zařízení, umístěné v účelové dvoupodlažní budově v blízkosti města. Mateřská škola je součástí Základní a Mateřské školy Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace. jedná se původně o část budovy Základní školy Dlouhá 56.

V roce 2013 se uskutečnila rekonstrukce části Základní školy Dlouhá 56 a vznikla Mateřská škola Dlouhá 56, která zahájila svůj provoz v únoru 2014. Byly vybudovány čtyři třídy pro 100 dětí. Budova je po zateplení, výměně oken a rekonstrukci střechy. Po stavebních úpravách proběhla revitalizace veřejných prostranství air jordan retro sites. Zahrnuje výměnu chodníků, veřejného osvětlení, mobiliáře a zeleně. Lokalita umožňuje snadnou dostupnost, parkování v areálu školy, zastávku MHD vzdálenou dvě minuty od mateřské školy.

Umístění naší školy, lokalita, ve které se nachází, umožňuje mnoho pozorování v přírodě, přírodních jevů, nabízí realizaci prvků ekologické výchovy, naplňování programu zdravého životního stylu, umožňuje řadu pěších výletů a tak podporu zdraví dítěte. Ne příliš velká vzdálenost do centra města je pak zdrojem poznání historie našeho města Nového Jičína, návštěvy Beskydského divadla, kina Květen, Žerotínského zámku, plavecké školy Laguna, knihovny, SVČ Fokus v Novém Jičíně, důležitých správních budov a řady exkurzí, kde děti bez problému dojdou nebo dojedou autobusem MHD.

Mateřská škola nabízí realizaci prvků ekologické výchovy, poskytuje mnoho možností k pozorování přírody, přírodních jevů, naplňování programu zdravého životního stylu, umožňuje výlety a vycházky do blízkého okolí / Lamberk, rybník na Lamberku, Puntík, Skalky, Starý Jičín, Štramberk, Kunínský zámek, záchranná stanice ptactva a zvířat v Bartošovicích, zemědělská usedlost  Bludička. Blízké okolí mateřské školy, kde je dostatek příležitostí na klidné vycházky dětí, při kterých mají spoustu příležitostí k pozorování svého okolí (pole a pěstování plodin, sečení trávy, pozorování chovu koní, drobné domácí zvířectvo, pohled na zříceninu hradu Starý Jičín ), což jim nabízí pozorování změn v přírodě během jednotlivých ročních období.

Celý areál mateřské školy je obklopen prostornou zahradou, sportovním hřištěm, dopravním hřištěm. V areálu školy se mohou děti dostatečně realizovat z hlediska her a sportovních aktivit organizovaných učitelkami mateřské školy. Rozloha školní zahrady umožňuje kapacitně pobyt všem dětem najednou.

Prostory mateřské školy jsou účelové a plně vyhovují všem hygienickým a bezpečnostním předpisům. Ve všech třídách je nábytek, který splňuje antropometrické požadavky, je zdravotně nezávadný, bezpečný, dobře dostupný, přehledný a estetický. Útulnost tříd zvyšuje barevné vymalování tříd.

K pohybovým aktivitám budeme využívat velkou hernu. Po domluvě se ZŠ využijeme tělocvičnu a ve třídě budou probíhat ostatní aktivity. Naše mateřská škola je vybavena hračkami, didaktickými pomůckami, tělovýchovným náčiním, materiály a doplňky v dostatečném množství air jordan vii retro. Vše je umístěno tak, aby děti měly volný přístup k pomůckám a hračkám, a byla jim umožněna možnost samostatné volby a rozhodnutí se, kterou činnost si zvolí.

Veškeré interiéry mateřské školy budou vyzdobeny pracemi a výrobky dětí. Ve sborovně a knihovně jsou k dispozici učitelkám různé materiály, odborná literatura, dětská literatura, odborný časopis Informatorium 3-8 a didaktické pomůcky, které napomáhají k jejich dalšímu vzdělávání a rozšiřování jejich poznatků.

Součástí budovy je školní jídelna, jejíž vybavení a zařízení je průběžně doplňováno tak, aby splňovalo všechny hygienické a bezpečnostní normy.

Vzrostlé stromy vytváří stinná zákoutí, která jsou potřebná pro pobyt dětí v letních měsících. V zahradě budou realizována společná odpoledne rodičů s dětmi u příležitostí – Dne dětí, sportovního odpoledne, rozloučení se školáky.