Monthly Archives: Září 2017

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA

Ve čtvrtek 21.9.2017 se koná INFORMATIVNÍ SCHŮZKA pro všechny rodiče dětí.
V 15: 20 hodin ve 4. třídě

Program:
- Logopedické vady v předškolním věku. Mgr. Janků
- Organizace školního roku 2017/2018
- Školní řád
- Akce MŠ