Monthly Archives: Červen 2017

PRÁZDNINY…

PRÁZDNINY…

PRÁZDNINY…

Školní rok se rychle krátí,
prázdniny jsou na dosah,
dočkáme se odpočinku,
budem hodně cestovat.

Koupání je přeci príma,
sluníčko nás zahřeje.
A když občas trochu sprchne?
Vůbec nic, se neděje!

Na výlet se vypravíme,
hrad, či zámek uvidíme.
V hradní věži budem stát,
dění kolem sledovat.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace, jako věcné a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 34, §165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisu, rozhodl že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Dlouhá 56, jejíž činnost vykonává: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace, od školního roku 2017/2018, u dětí s těmito evidenčními čísly: ROZHODNUTÍ – seznam dětí.