Monthly Archives: Duben 2016

Vyzvednutí rozhodnutí

Vyzvednutí rozhodnutí

Vyzvednutí rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2016/2017


Vážení rodiče, dostavte se do MŠ k vyzvednutí „ Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání “.

Rozhodnutí si vyzvedněte dne 26. 5. 2016 v době od 13: 00 – 15: 30 hodin v MŠ Dlouhá 56.

 

Čarodějnický rej

Čarodějnický rej

Ve čtvrtek 28.4.2016  v 15.15hod.

zveme všechny


ČARODĚJNICE


A ČARODĚJE


všech věkových

kategorií na


čarodějnický

rej

 

 

Vezměte s sebou:

Čarodějnické kostýmy a klobouky

Možnost opékání špekáčků

(špekáčky i tyčky na opékání s sebou)

 

Sraz před vchodem MŠ.


Těší se na vás čarodějnický kolektiv MŠ.

Seznam uchazečů (dětí) pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017

Seznam uchazečů (dětí) pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017