Monthly Archives: Únor 2016

POZVÁNKA K ZÁPISU


K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

DO MŠ DLOUHÁ 56

 

Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání budou přijímány

od 21. do 22. března 2016 v době od 9.00 do 15.00 hodin.


Rodiče přinesou s sebou rodný list dítěte, doklad o bydlišti (občanský průkaz rodičů nebo zákonného zástupce), potvrzení lékaře o absolvování stanoveného pravidelného očkování dítěte a doklad o odolnosti dítěte proti nákaze dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Naše mateřská škola vám nabízí tyto nadstandardní aktivity pro děti:

· Baletní školička „Piškotek“

· Zumba

· Angličtina hrou

· Předplavecký výcvik

· Sezónní školička bruslení

· Solná jeskyně

· Keramický kroužek

· Flétničky

Exkurze, divadla, kino, ZOO Lešná

DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ

Srdečně Vás zveme na den

otevřených dveří v naší mateřské

škole.

termín : 7.3.2016

navštívit nás můžete :

dopoledne od 8,30 – 11,00 hodin

odpoledne od 14,30 – 16,00 hodin

Rodiče s dětmi budou mít možnost prohlédnout si prostory mateřské školy, děti si budou moci pohrát s ostatními dětmi a nebo spolu s rodiči plnit zábavné úkoly v jednotlivých třídách.

Vaše dotazy rádi zodpoví pedagogové mateřské školy.