Monthly Archives: Březen 2015

Velikonoční tvoření s rodiči

Velikonoční tvoření s rodiči

DSC03079.JPGKoncem března a začátkem dubna se ve všech třídách naší MŠ uskutečnila velikonoční tvoření. Děti si s pomocí rodičů  vyrobily nejrůznější  velikonoční ozdoby.  V 1.třídě si děti vyrobily pěkné beránky, které ozdobily bavlnkami. Paní Elicerová dětem a rodičům předvedla techniku zdobení vajíček voskem. Ve 2. třídě  malovaly děti barvičkami vajíčka. Ve 3.třídě si děti vyrobily krásné zajíčky na zeď. Ve 4.třídě se také zaměřily na zdobení vajíček. Na některé vajíčka lepily kousíčky barevných papírků a na jiné použily temperové barvy. Každý si tak domů odnášel krásnou  velikonoční dekoraci Girls Air Jordan 10 Sale.  Děkujeme všem za účast. Můžete se podívat do fotogalerie.

Jarní tvoření pro rodiče a děti

Jarní tvoření pro rodiče a děti

Připravujeme pro Vás jarní odpolední tvoření, kde si děti osvojí tradice a zvyky Velikonoc v podobě velikonoční výzdoby, jako je malování kraslic, zasévání semínek atd…

Těšíme se na Vás a věříme, že si společně užijeme příjemné odpoledne plné zábavy :-) .

Rozpis tvoření dle jednotlivých tříd :

1.třída – 2.4.2015

2.třída – 2.4.2015

3.třída – 25.3.2015

4.třída – 30.3.2015

ZÁPIS DO MŠ pro školní rok 2015-2016

ZÁPIS DO MŠ pro školní rok 2015-2016

Zveme všechny rodiče a jejich děti  k prohlídce naší krásné MŠ a k osobnímu seznámení s p. učitelkami. Naše MŠ nabízí velké množství doplňkových aktivit pro děti:

  • Angličtina
  • Zumba
  • Čtvrtletní tvoření s rodiči
  • Plavecký výcvik
  • Výlety a exkurze
  • Využívání tělocvičny a fitcentra
  • Veselé pískání
  • Program Předškoláček

Zápis proběhne v kanceláři MŠ Dlouhá 56 a to :

v pondělí 23.3.2015   od 8.00-do 15.00 hodin

a v úterý 24.3.2015     od 8.00-do 15.00 hodin

Dítě do MŠ se přijímá na základě písemné žádosti nike air max sale. MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním  a může doložit, že je proti nákaze imunní. Cizí státní příslušník prokáže oprávněnost svého pobytu na území ČR.

Při zápisu jsou nutné tyto doklady:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz rodiče

V přípradě, že trvalá adresa žadatele je mimo území města Nový Jičín, přineste nájemní smlouvu k bytu na území města Nový Jičín.

U cizích státních příslušníků je nutné přinést cestovní pas nebo doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR dle §20 zákona č. 343/2007 Sb.

 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Žádosti o přijetí dětí do MŠ v Novém Jičíně pro školní rok 2015/2016
Ředitelství Mateřských škol Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace,
Sady Nový Jičín Revoluční 52, příspěvková organizace,
Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace,
a ředitel ZŠ a MŠ Nový Jičín,  Jubilejní 3, příspěvková organizace,
po dohodě se zřizovatelem Městem Nový Jičín stanoví:

Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2015/16 (tj. od 1. 9. 2015) budou přijímány od 23. do 24. března 2015 v době od 9.00 do 15.00 hodin u níže uvedených mateřských škol a jejich odloučených pracovišť na území města Nový Jičín.

Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace – odloučená pracoviště:
- Mateřská škola Jubilejní 6
- Mateřská škola Vančurova 36
- Mateřská škola Loučka- Císařská 115

Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace – odloučená pracoviště:
- Mateřská škola Smetanovy Sady 6
- Mateřská škola Jiráskova 10

Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace – odloučená pracoviště:
- Mateřská škola Komenského 78
- Mateřská škola Žilina- Beskydská 143

Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace. Rodiče se dostaví s dítětem pouze na odloučené pracoviště:
-
Mateřská škola Dlouhá 56

UPOZORNĚNÍ:
Rodiče přinesou s sebou rodný list dítěte, doklad o bydlišti (občanský průkaz rodičů nebo zákonného zástupce) a doklad o stanoveném pravidelném očkování dítěte a odolnosti dítěte proti nákaze dle § 50 zákona č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví.