Monthly Archives: Leden 2015

Návštěva předškoláčků v 1.třídách

Návštěva předškoláčků v 1.třídách

IMG_7383.JPGV pátek 16.1.2015 navštívili naši předškoláci 1.C a 1.D třídy ZŠ Dlouhá56. Všichni se na tuto návštěvu moc těšili. P. učitelka posadila děti do školních lavic a seznámila je s tím, co je čeká v příštím roce a uklidnila je , že z učení a ze školy nemusí mít žádné obavy. Každý předškolák měl svého prvňáka, který mu pomáhal plnit zajímavé úkoly  na pracovním listě. Také děti chodily k interaktivní tabuli, kde si mohly barevně napsat svoje jméno. Na koberci děti házely kostkami a počítaly, kolik hodily a zahrály si hru Na domečky. Společně si  pak vybarvily obrázek sněhuláka Cheap Air Max 90 Glow. Na závěr si  prvňáci a předškoláci  zatleskali, že se jim dařilo úkoly plnit a všichni dostali sladkou odměnu. My předškoláci jsme slíbili, že se za nimi přijdeme brzy podívat na to, jak jim jde čtení, psaní a počítání.

Vánoční besídky

Vánoční besídky

DSCN1919.JPGV měsíci prosinci proběhly v jednotlivých třídách MŠ vánoční besídky.

Paní učitelky společně s dětmi připravily pro rodiče pásmo písniček, básniček, tanečků na téma Mikuláš, zima a Vánoce. Atmosféru dotvářely krásně nazdobené třídy. Na závěr vystoupení jsme si všichni zazpívali vánoční koledy a děti rozdaly svým rodičům vlastnoručně vyrobená přáníčka a popřály hezké Vánoce Cheap Mens Air Max 1 . Po besídkách následovalo společné tvoření vánoční výzdoby či svícínků. Všechny děti se na besídkách moc snažily a my (p. učitelky),věříme, že udělali rodičům velkou radost.