PRODEJ STRAVNÉHO V HOTOVOSTI NA ZÁŘÍ 2014 - v kanceláři ŠJ Dlouhá 56

PONDĚLÍ 25. 8. 2014   7.30 - 13.00 hod

ÚTERÝ      26. 8. 2014   7.30 - 13.00 hod


CENA OBĚDŮ

strávníci 7 - 10 let       22 obědů x 21,- = 462,- Kč

strávníci 11 - 14 let      22 obědů x 23,- = 506,- Kč

strávníci 15 a více let    22 obědů x 25,- = 550,- Kč

V případě neuhrazení stravného v hotovosti v daný termín, budou strávníci  1. týden v září přihlášeni ke stravování až od následujícího dne po zaplacení.

 

Noví strávníci, kteří budou chtít platit účtem zaplatí v září zálohu hotově, a to na 23. dnů:

strávníci    7  - 10  let             23 obědů  x   21,-  =   483,-  Kč

strávníci  11  -  14 let             23 obědů  x   23,-  =   529,-  Kč

strávníci  15 a více let             23 obědů  x   25,-  =   575,-  Kč

Strávníkům, kteří účtem platili v minulém šk. roce se tato záloho strhne z účtu na konci srpna, a bude jim automaticky přihlášen od 1. 9. 2014  oběd č.1.

Publikováno 20/08 2014, napsal(a) jitka.jerabkova.


IMG_0858.JPGSkončil další školní rok, rozloučili se s námi žáci 9. C a 9. D. Všem žákům přejeme krásné, pohodové, usměvavé prázdniny, učitelům klidnou dovolenou a deváťákům přejeme úspěšný vstup do nové životní etapy.

Ať se prázdniny vyvedou a jsou co nejdelší!!!!!!

 

Všechny fotky jsou k dispozici v sekci Fotogalerie.

Publikováno 27/06 2014, napsal(a) Sylva Bartoňová.


Ve středu 25. června se prvňáčci vydali na novojičínské náměstí. Čekala je pohádkově komentovaná procházka městem, kterou připravilo Návštěvnické centrum Nový Jičín. V roli pohádkových bytostí se představily studentky oboru cestovního ruchu ze střední školy Educa.

A koho na své procházce městem malí školáci potkali? Třeba princeznu Jitku, generála Laudona, čerta z Čerťáku, ale i skřítka ze Skalek. Tyto pohádkové bytosti dětem zábavnou formou představily historii  města. Nadšení prvňáčci pak za splnění úkolů dostávali do soutěžní karty razítka a čekala je i sladká odměna. Na závěr putování děti „vystoupaly“ schody, které je dovedly až na ochoz  radniční věže. Odměnou za velkou námahu jim byl krásný výhled na naše město Nový Jičín.

J. Šimurdová

Publikováno 25/06 2014, napsal(a) jitka.jerabkova.


P3280026.JPGV pondělí 23. června se v učebně přírodopisu sešli účastníci jarního zájezdu do Velké Britíánie a Francie. Pozvání přijali i rodiče některých žáků.

Nikomu z nás se ani nechtělo věřit, že už utekly tři měsíce od naší daleké cesty. Při sklence voňavého čaje všichni zúčastnění sledovali komentované promítání fotografií z míst, která jsme v daleké cizině navštívili.

Připravená prezentace všechny na chvíli zavedla na zajímavá místa Londýna, Cambridge a Paříže.

Toto setkání tak udělalo pomyslnou tečku za vydařeným zájezdem.

J. Šimurdová

Publikováno 23/06 2014, napsal(a) jitka.jerabkova.


P1010030.JPGV pondělí 23. 6. 2014 žáci ze ZŠ a MŠ Dlouhá 56 nezasedli do školních lavic, ale hned ráno se shromáždili u zadního vchodu školy a rozdělili se zde do tří kategorií, přičemž každá kategorie měla jiný cíl cesty. I. kategorii tvořily děti z 1.-3. tříd a ty se vydaly do Smetanových sadů. II. kategorie, žáci 4.-6. tříd, putovala na Skalky a III. kategorie složená z žáků 7.-8. tříd došla až na Svinec. Na všech třech lokalitách žáci plnili různé úkoly, které si předem v jednotlivých družstvech připravili. Každé ze 16 družstev mělo své kapitány, žáky 9. ročníku, a připravilo si disciplíny, které pak ostatní družstva plnila. Disciplíny byly opravdu rozmanité, žáci museli buď přemýšlet, nebo prokázat fyzickou zdatnost. Takže se např. „utkali s obrem“, trefovali terč, házeli talířem, běhali slalom kolem stromu, hráli discgolf, skákali v pytli, nebo naopak luštili hádanky, poznávali hmatem předměty či hádali slova. Na závěr bylo v každé kategorii vyhodnoceno nejlepší družstvo.

Celá akce se opravdu vydařila, nejen díky pěknému počasí, ale také díky zodpovědnému přístupu všech žáků.

Gabriela Šustalová

Všechny fotky najdete v sekci Fotogalerie - Smetanovy sady, Skalky, Svinec.

Publikováno 23/06 2014, napsal(a) jitka.jerabkova.

20/06 2014

IMG_0846.JPGZkusili jste někdy v přírodě namalovat obrázek barvami z trávy nebo plodů? Zahráli jste si na hudební nástroje, které jste našli při procházce lesem?

Žáci 6. B si to mohli vyzkoušet v pátek 20. června v rámci ekologického programu Hájenky „Jak se žije v lese“. Cestou lesem plnili i další úkoly, například sbírali nebo kreslili listy, kůru, květy nebo plody některých stromů. V přírodě si zahráli také několik her.

Zapsala Marie Gavláková

Všechny fotky najdete v sekci Fotogalerie.

Publikováno 20/06 2014, napsal(a) jitka.jerabkova.


P1010047.JPGUž tradičně se na naší škole setkávají prvňáčci s deváťáky. Jednou v září, aby si poslechli, jak hezky umí starší žáci číst, podruhé v červnu, aby sami předvedli, jak čtení během první třídy zvládli. A tak v pátek 20. června opět uvítal pan král se zlatou korunou prvňáčky ve školní knihovně. Čtení se dětem povedlo a spojit pastelkami správná písmenka s obrázky pak byla pro děti úplná hračka. I deváťáci dostali úkol – museli přečíst popletené věty ze známých pohádek. Všem se to podařilo. Pak děti dostaly barevné medaile s nápisem Malý čtenář a záložky do knih. Konečně začalo pasování prvňáčků na čtenáře samotným panem králem, který měl připravený pořádný meč.

S přáním hezkých prázdnin a se sladkou odměnou se malí i velcí kamarádi rozloučili.

Zapsala  Naďa Purmenská

Všechny fotky najdete v sekci  Fotogalerie.

Publikováno 20/06 2014, napsal(a) jitka.jerabkova.

 Stránka 1 z 104  1  2  3  4  5 » ...  Poslední »